วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีปัญหาเรื่องนอน ? : A Sleep Study may Help

July 27, 2014

รู้ไว้ใช่ว่า...
ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ ท่านสามารถปรึกษาแพทย์ที่ทำหน้าที่
เกี่ยวกับการนอนหลับได้

ปัญหาเรื่องการนอนหลับ มีมากมาย เป็นต้นว่า:

นอนไม่หลับ หรือหลับแล้วไม่อยากตืน
 มีแรงกระตุ้นให้เคลื่อนไหวของขาทั้งสองในขณะนอน หรือขณะนั่ง
 ตื่นในตอนเช้าด้วยความรู้สึกอ่อนเพลีย จนไม่สามารถปฏิบัติภาระกิจใดๆ ได้
 นอนกรน ซึ่งเป็นลักษณะอาการแสดงของ sleep apnea (การ
    หยุดหายใจเป็นพักๆ ขณะนอนลับ) ซึ่งสามารถก่อให้เกิดอันตรายได้หากไม่\
    ได้รับการรักษา

ปัญหาเกี่ยวกับการนอน...
แม้ว่ามันสามารถก่อให้เกิดปัญหาได้อย่างรุนแรง เป็นต้นว่า ทำให้เกิด
ความบกพร่องทางสติ-ปัญญา (cognitive impairment), น้ำหนักตัวเพิ่ม
(weight gain), โรคหัวใจ และเบาหวาน (heart disease and diabetes)
แต่ก็ปรากฏว่า มีคนจำนวนไม่น้อยมีการมองข้ามปัญหาดังกล่าวไป
ไม่เห็นความสำคัญเท่าที่ควร

เกิดมีคำถามต่อไปว่า...
การศึกษาเกี่ยวกับการนอนหลับนะ...เขาทำกันอย่างไร ?

การตรวจการวินิจฉัยการนอนหลับ (sleep study)...
การเป็นการตรวจด้วยวิธีการต่างที่ออกแบบมา สำหรับบันทึกเหตุการณ์
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนอนหลับ ซึ่งนำข้อมูลที่ได้มาพิจารณาว่า อะไร
คือต้นเหตุที่ทำให้นอนไม่หลับ และช่วยให้แพทย์วางแผนช่วยให้คนไข้
สามารถนอนหลับในแต่ละรายได้อย่างเหมาะสม

ในการศึกษาเกี่ยวกับการนอนหลับ...
ผู้ป่วยจะต้องรับไว้ตรวจในโรงพยาบาล ซึ่งมีอุปกรณ์สำหรับตรวจ
ครบ ห้องนอนที่สดวกสบาย...ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวจะ
ทำการวางขั้วไฟฟ้า (electrodes) ที่บริเวณศีรษะ, หน้าอก และขา
ทั้งสองก่อนเข้านอน

จากขั้วทั้งสาม..เข้าสู่เครื่องบันทึก...
ซึ่งจะมีการบันทึกคลื่นของสมอง (brain waves), จังหวะการเต้น
ของหัวใจ (heart rhythm), การเคลื่อนไหวของลูกตา (eye movement)
และการหายใจ (breathing) ตลอดทั้งคืน

จากการศึกษา สามารถบอกให้ทราบว่า อะไรคือต้นเหตุที่ทำให้เกิดปัญหา
ด้านการนอน ซึ่งแพทยืสามารถพิจาณาตัดสินได้ว่า คนไข้ควรได้รับการรักษา
อย่างใด...ยา (medications), ใช้เครื่องช่วยหายใจ (breathing machine)
หรือปรึกษาจิตแพทย์ผู้ชำนาญการนอน (sleep psychologist)

สำหรับท่านที่มีปัญหาเรื่องนอนไม่หลับ หรือ ปรึกษาแพทย์สาขาจิตวิทยา
ได้ตามอัธยาศัย

Ref.

  • Johnshopkinshealthalerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น