วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคหมอนกระดูกสันหลังแตก : When a Herniated Disk Causes a “Back Attack”

July 19,2014

ช่วงหนึ่งของชีวิต...
เราจะพบว่า  ประมาณ 10% ของประชาชนจะเกิดอาการปวดหลังจาก
หมอนกระดุูกแตก ( herniated disk )  ซึ่งเราหมายถึง ส่วนกลางของหมอน
กระดูก โดยถูกบีบให้หลุดผ่านชั้นของเยื่อพังผืดที่มีรอยแตกออกมา...
และนั้นแหละ คือต้นเหตุของปัญหา...

ความจริงมีว่า...
หมอนกระดูก (disk) จะทำหน้าที่พยุง (support) น้ำหนักตัว 
เมื่อเวลาผ่านไปเยื้อพังผืดที่ห่อหุ้มหมอนกระดูกจะเกิดความเสื่อม  สึกหรอ 
และเกิดรอยฉีกขาดในระดับ ไมโครฯ  ในขณะเดียวกัน น้ำที่เป็นส่วนประกอบ
ของหมอนกระดูกก็จะค่อยๆ หายไป ทำให้หมอนกระดูกเกิดแห้งลงเรื่อยๆ 
เป็นเหตุให้หมอนกระดูกถูกดันให้ “ปูด” ออกมาทางด้านนอกได้ 
โดยผ่านบริเวณที่มีความอ่อนแอ

Symptoms :
หมอนกระดูกที่บริเวณกระดุกสันหลังส่วนล่างแตก เมื่อหลุดออกมาทางด้าน
นอกพังผืดที่ทำหน้าที่หุ้ม ไปกดเส้นรกประสาทเข้า  ไม่เพียงแต่ทำให้เกิด
อาการปวดหลัง   แต่มันยังทำให้เกิดอาการปวดในบริเวณของร่างกายที่ถูก
หล่อเลี้ยงโดยเส้นประสาที่ถูกกดอีกด้วย   นั้นคือ มีอาการปวดร้าวไปยังสะโพก 
และบริเวณขา

ตำแหน่งของหมอนกระดูกที่แตก จะพบได้มากสุดในระดับล่างสุดสองระดับ 
โดยพบได้ประมาณ 90 – 95 % ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ได้รับน้ำหนักมากที่สุด

จากอาการที่ปรากฏ   เราสามารถบอกได้ว่า ตำแหน่งของรอยโรคเกิดที่ตำ
แหน่งใด  ยกตัวอย่าง หมอนกระดูกแตกที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง
(lumbar disc) จะทำให้เกิดมีอาการปวด, ชา, หรืออ่อนแรงที่ขาด้านใดด้านหนึ่ง

อาการปวดอันเกิดจากหมอนกระดูกแตก  มักจะปรากฏอย่างฉับพลัน  หรืออาจ
เริ่มต้นด้วยอาการเสียวแปล๊บ หรือเหมือนถูกเข็มทิ่มตำก่อนที่จะมีอาการปวด
อย่างรุนแรง

ในบางรายอาการปวดที่บริเวณหลังอาจลดลง พร้อมกับอาการปวด, ชา,
และมีอาการอ่อนแรงที่บริเวณที่บริเวณขาด้านใดด้านหนึ่งเพิมึ้น
ตามเป็นจริง หมอนกระดูกที่บริเวณกระดูกสันหลังส่วนล่าง มักจะทำให้
เกิดอาการปวดร้าวไปยังขา

johnshopkinshealthalerts.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น