วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัจจุบันเขารักษาโรครูมาตอยด์กันอย่างไร ? Updated Guidelines for RA Treatment

July 5,2014

เมื่อไม่นานมานี้ The American College of Rheumatology (ACR)...
ได้แนะนำให้ใช้ยากลุ่ม disease-modifyling antirheumatic drugs (DMARDs) 
รักษาคนที่เป็นโรคไขข้อรูมาตอยด์ (RA) โดยแก้ไขจากคำแนะนำที่ให้ไว้เมื่อ
ปี 2008
                   
สิ่งทีได้รับการเปลี่ยนแปลงจากคำแนะนำในสมัยเก่า...
ACR ได้เน้นเป้าหมายของการรักษาไปยังคนไข้ที่เพิ่งเป็นโรครูมาตอยด์
โดยเฉพาะให้ใช้ยากลุ่ม DMARD เช่น methotrexate แก่คนไข้ผู้ซึ่ง
มีระดับความรุนแรงของโรค (disease activity) ต่ำ หรือสูงก็ไม่เป็นปัญหา
โดยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ช่วงเวลาของการเป็นโรคดีขึ้น                   

สำหรับคนที่เป็นโรคไขข้อรูมาตอยด์ ที่มีความรุนแรงพอประมาณ ถึงรุนแรงสูง 
ซึ่งเราหมายถึงคนที่มีเป็นโรคมีการอักเสบเกิดขึ้นบ่อย  และมีระดับของตัวชี้บอก
ในกระแสเลือด ที่บอกให้ทราบถึงระดับของการอักเสบ 
 เขาควรได้รับยา tumor necrosis factor (TNF) Inhibitors ร่วมกับ methotrexate ด้วย

ยาในกลุ่ม TNF inhibitors ที่ถูกนำมาใช้บ่อยที่สุด คือ Remicade (Infliximab)
ซึ่งเป็นยาที่ถูกนำมาใช้ร่วมกับยา methotrexate เท่านั้น

เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงการรักษา...
เนื่องจาก ผลของการทำลายที่เกิดขึ้นในโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์   ส่วนใหญ่แล้ว
ไม่มีทางทำให้มันหายเหมือนปกติ   และเป้าหมายของการให้การรักษาโรค
รูมาตอยด์  คือ ต้องทำการรักษาแต่เนิน ๆ   เพื่อป้องกันข้อไม่ให้ถูกทำลาย นั้นเอง

www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น