วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หยุดยาอย่างไร...ไม่ให้เป็นภัย P 22: A General guide to tapering medicine - Bisphosphonates

June 29, 2014

ประโยชน์อันพึงได้จากการใช้ยา Bisphophonates
คือสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียมวลกระดูก, ทำให้ความ
หนาแน่นของกระดูกดีขึ้น, และลดความเสี่ยงต่อการเกิดกระดุกแตกหัก 
(ทั้งกระดูกสันหลัง และกระดูกส่วนอื่น ๆ) โดยเราจะพบเห็นผลของการ
ใช้ยาตัวดังกล่าวภายใน 1 ปี หลังการเริ่มใช้ยา

ยา Bisphosphonate มี half-life (ครึ่งชีวิต) ยาวมาก อาจนานหลายปี
และเนื่องจากมันถุูกสะสมในกระดูก การหยุดยาตัวดังกล่าวสามารถกระทำ
ได้ทันที   โดยไม่จำเป็นต้องลดขนาดของยา 


<< BACK   NEXT >> P 23: A General guide to tapering medicine – 
                                               Oral corticosteroids

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น