วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านมีอาการปวดหลัง...Should You Try Epidural Steroid Injections for Your Back Pain?

July 13, 2014

อาการปวดหลัง เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ที่ทำให้คนเราไปพบแพทย์เพื่อ
การรักษา   และการรักษาด้วยการฉีดสาร steroid เข้าสันหลัง (epidural) ได้กลาย
เป็นวิธีการสำคัญในการบรรเทาอาการปวดในระยะสั้น ๆ มาเป็นเวลานาน

ดูเหมือนว่า การฉีดสาร steroid เข้าช่อง epidural   เป็นวิธีรักษาอาการ
ปวดเส้นประสาทถูกกด  ซึ่งทำให้เกิดอาการปวดร้าวไปตามเส้นประสาท
(radicular pain)  โดยมีต้นเหตุมาจากหมอนกระดูกแตก (herniated disc)

ผลของการรักษาด้วยการฉีดสารสะเตียรอยด์ดังกล่าว  แม้ว่าผลที่ได้จเป็นระยะ
สั้นๆ  ก็ไม่ควรทำการฉีดสารดังกล่าวนานเกิน 2 - 3 คั้งต่อปี

ผู้เชี่ยวชาญหลายนายไม่ค่อยแน่ใจหรอกว่า...
การฉีดยาสะเตียรอยด์เข้า epidural มีประโยชน์อย่างไร เพราะ
ผลที่ได้ไม่คงที่เสมอไป ทั้งนี้เพราะผลจากการศึกษา steroids เข้าทาง
ช่อง epidural ไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะสนับสนุนต่อวิธีการการดังกล่าว

จาก The American Academy of Neurology (AAN) ได้ชี้แนะเอาไว้ว่า การใช้สาร
 steroids เข้าชองกระดูกสันหลัง  เพื่อบรรเทาอาการปวดอันเกิดจากรากประสาท
ถูกกด (radicular pain)  ซึ่งปวดร้าวไปยังขา ปรากฏว่า มีบทบาทอันจำกัด
โดยอาการปวดที่ลดลงนั้นเป็นเพียงระยะสั้น ไม่เกิน 2 – 6 อาทิตย์หลังฉีด

AAN ยังกล่าวต่ออีกว่า การฉีดยาดังกล่าวเข้าช่อง epidural  0tไม่สามารถทำให้
เราหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้

ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญจาก Johns Hopskins...Lee Hunter Riley, M.D.
 เขากล่าวว่า

“มีคนเป็นจำนวนไม่น้อยที่มีอาการปวดหลัง สามารถหายได้เอง  โดยใช้ หรือ
ไม่ใช้วิธีการผ่าตัด   และการฉีดสาร steroid  เข้า epidural ไม่ควรเป็นวิธีแรก
 เพื่อใช้บรรเทาอาการปวด

ที่สำคัญ  การฉีดสาร steroids เข้าช่อง epidural ไม่สามารถทำให้โรคหายได้
 เป็นแต่เพียงทำให้อาการดีขึ้นชั่วคราวเท่านั้น...


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น