วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หยุดยาอย่างไร...ไม่ให้เป็นภัย P 20 : A General guide to tapering medicine : NSAIDs

June 29, 2014

ในการหยุดยากลุ่ม NSAIDs...
โดยทั่วไป  เราจะพิจารณาหยุดใช้ยา NSAIDs เมื่อผลของการใช้ยา
ดังกล่าวก่อให้เกิดอันตรายมากกว่าประโยชน์ที่พึงได้รับ

อันตรายอันเกิดจากการใช้ NSAIDs ในคนสูงอายุ คือการทำให้
สมรรถภาพในการทำงานของไตลดลง และผลอันไม่พึงประสงค์
(adverse effects) เกิดขึ้นกับกระเพาะ-ลำไส้ เช่น กระเพราะเป็นแผล 
และมีเลือดออก นอกจากนั้น ยากลุ่ม NSAIDs ยังทำให้ประสิทธิภาพ
ของยาลดความดันโลหิตสูงลดลง

มีคนไขบางรายอาจทนต่อการลดยาอย่างฉับพลันได้ดี 
แต่การหยุดยาด้วยวิธีลดขนาดยาลง  อาจทำให้ผลของยาที่ใช้แก้ปวดดีขึ้น 

ตัวอย่างของการหยุดยา:
ในการใช้ยากลุ่ม NSAIDs หากเป็นไปได้ ให้พิจารณาใช้เมื่อจำเป็น (PRN) 
หรือใช้ในขนาดต่ำ (low dose) ซึ่งสามาถหยุดยาได้ทันที  หรือหยุดยาด้วย
การลดขนาดลงครึ่งในช่วงเวลา 2 – 4 อาทิตย์ แล้วหยุดยา

หลังการหยุดยา คนไข้อาจเกิดอาการ (withdrawal symptoms) เช่น
มีอาการปวดเกิดขึ้น (recurrecne) , ข้ออักเสบ (arthritis) หรือเกิดมี
อาการของโรคเก๊า (gout symptoms)

<< BACK   NEXT >> P 21 : A General guide to tapering medicine : Acid suppressants

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น