วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคปากเบี้ยว (Bell’s Palsy) P2

July 23, 2014

โรคปากเบี้ยว (Bell's palsy) เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
โรคปากเบี้ยว หรือ Bell’s palsy เป็นผลเนื่องมาจากเส้นประสาท
ใบหน้า (facial nerve) ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการทำงานของใบหน้า
ได้ถูกทำลายไป   โดยเราจะพบว่า เส้นประสาทดังกล่าวเกิดอักเสบ, 
บวม หรือถูกกดทับ

ซึ่งเราไม่ทราบเลยว่า  สาเหตุที่แท้จริงคืออะไรกันแน่ ?
แต่นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่า ไวรัสที่มีชื่อว่า  Herpes Simplex ซึ่งเป็นตัวการ
ทำให้เกิดโรคเริม หรือโรค cold sore เป็นต้นเหตุทำให้เส้นประสาทถูกทำลาย....
แต่ความเชื่อดังกล่าวยังไม่เป็นที่ยุติ

จากสถิติของอเมริกา...  มีคนเป็นโรคปากเบี้ยวเกิดขึ้นถึง  30,000 -40,000
คนต่อปี (AAN) โดยเกิดขึ้นกับคนได้ทุกอายุ    ส่วนคนที่มีอายุย่างเข้าสู่วัย 60 
โอกาสที่จะเป็นโรคปากเบี้ยวจะลดลง

นอกเหนือจากกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง หรืออัมพาติแล้ว   อาการของ
โรคปากเบี้ยว หรือ Bell’s palsy ยังประกอบด้วย:

 คิ้ว. หนังตา และมุมปากด้านหนึงจะหย่อนลงไป
 ความรู้สึกของใบหน้าหายไป
 น้ำลายไหลจากมุมปากที่หย่อนตัว
 กล้ามเนื้อใบหน้ากระตุก
 ปวดศีรษะ
 น้ำตาออกมากผิดปกติ
 ไมสามารถปิดเปลือกตาได้...เป็นเหตุให้ตาแห้ง
 ปากแห้ง
 ไม่สามารถรับรสอาหาร
 มีความไวต่อเสียง

<< BACK 

.johnshopkinshealthalerts.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น