วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเธอกลั้นปัสสาวะไม่อยู่! Urinary incontinence P 3 : continued

July 27, 2014

Continued...

ในการช่วยเหลือสตรีที่มีปัญหาในการขับถ่ายปัสสาวะ...
นอกจากวิธี Biofeedback ยังมีอีกวิธีหนึ่ง ซึ่งสามาถทำให้
กล้ามเนื้ออุ้งชิงกรานแข็งแรงขึ้น คือ การกระตุ้นด้วยกระแสไฟฟ้า
(electrical stimulation) ซึ่งเป็นวิธีการที่ไม่เจ็บปวด โดยการใช้
คลื่นกระแสไฟฟ้ากระตุ้นกล้ามเนื้อให้แข็งแรงยิ่งขึ้น

นอกจากกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแล้ว...
กล้ามเนื้อท้อง abdominal muscle) และกล้ามเนื้อบริเวณสะโพก
(hip muscles) ก็มีส่วนสัมพันธ์กับกล้ามเนื้อของอุ้งเชิงกรานด้วย
เช่นกัน ซึ่งจำเป็นต้องบริหารกล้ามเนื้อทั้งสองกลุ่มให้แข็งแรง
โดยทำการร่วมกับการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (Kegelm exercise)

เป็นภาวะที่ไม่สามารถกลั้นปัสสาวะได้ มีอาการแสดงเหมือนชื่อ...
นั้นคือ  เมื่อมีความต้องกายยากถ่ายปัสสาวะ...ต้องปล่อยสถานเดียว
และบ่อยครั้ง คนไข้ไม่สามารถเดินทางถึงห้องน้ำ...  ปัสสาวะถึงกับไหล
ออกมา ซึ่งเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะทำงานมากเกิน
(overactive bladder)

ส่วน Stess incontinence เป็นปัสสาวะเล็ด เป็นผลเนื่องมาจาก
กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานเสื่อมสภาพ...อ่อนแรง เป็นเหตุให้หูรูดของท่อ
ปัสสาวะไม่แข็งแรง   เป็นเหตุให้ปัสสาวะเล็ดลาดในทุกครั้งที่ความดัน
ในบริเว๊ณช่องท้องเพิ่มขึ้น เช่น เมื่อมีการยกของหนัก, หัวเราะ, ไอ 
หรือจาม เป็นต้น

ในการรักษา Urge incontinence อาจกระทำได้ด้วยการฝึกการขับถ่าย
(bladder-training therapy) ร่วมกับการทำ Kegel exercise

ในการฝึกกกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ  กระทำด้วยการบันทึกจำนวนน้ำ
ที่ดื่ม และจำนวนครั้งที่เดินเข้าห้องน้ำเพื่อขับถ่ายปัสสาวะ
นักกายภาพบำบัดจะตั้งเวลาสำหรับการขับถ่ายปัสสาวะ ซึ่งใช้เวลาเป็น
ตัวกำหนดในการเพิ่มระยะเวลาตั้งแต่มีความรู้สึกอยากถ่ายปัสสาวะ   กับ
เวลาถ่ายปัสสาวะ  โดยการเพิ่มเวลาให้ยานานขึ้นด้วยการอั้นเอาไว้ ...


<< BACK

 Ref.

  • Johnshopkinshealthalerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น