วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเธอกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ Urinary incontinence ! P2

July 27, 2014

Continued...

สุภาพสตรีส่วนใหญ่  ซึ่งมีปัญหาเรื่องกั้นปัสสาวะไม่อยู่ (incontinence)
ต่างเคยได้ยิน หรือได้ลองบริหารกล้ามเนื้ออุงเชิงกราน – Kegel exercise
มาแล้ว  แต่ไม่ได้รับการฝึกอย่างถูกต้อง จึงเป็นเหตุให้ไม่ได้รับดีเท่าที่ควร...

ในการบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน นับเป็นเรื่องที่ยากพอสมควร
ทั้งนี้เพราะ มันเป็นกล้ามเนื้อที่ซ่อนตัวอยู่ภายใน   ไม่สามารถจัดบต้องได้
ไม่เหมือนกล้ามเนื้อของแขน หรือขา  เช่น กล้ามเนื้อ  “bicep” 
ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียด (extend) และงอ (flex)ข้อศอกได้ตาม
ที่เราต้องการ

ในการช่วยสตรีที่มีปัญหา...
นักกายภาพบำบัดจะช่วยเธฮให้บริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานให้แข็งแรง 
ด้วยการใช้วิธี biofeedback

การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานด้วยววิธี Biofeedback เป็นวิธีสร้าง
ภาพการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออุ่งเชิงกรานด้วยจิตของเรานั้นเอง...
ซึ่งกระทำได้โดยมีการวางขั้วของไฟฟ้า (electrodes) ไว้ที่ผิวหนังหน้า
ท้อง หรือผิวหนังบริเวณทวารหนัก หรือโดยใช้ขั้วไฟฟ้ามีลักษณะ
เหมือนกับผ้าอนามัยแบบสอด ( tampon) สอดเข้าไปในช่องคลอด

ภาพของการหดเกร็งของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานจะปรากฏบนจอคอมฯ
จากนั้น เป็นหน้าที่ของท่านเอง ที่ต้องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน
ด้วยการสร้างภาพการทำงานของกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน โดยให้กล้าม
เนื้อทำงานมากขี้น

พิจารณาดูแล้ว...จะเห็นว่า  การทำให้กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานแข็งแรง
จะเป็นการบริหารกล้ามเนื้อทางจิตดีๆ นี้เอง เป็นวิธีการที่ต้องใช้เวลา
และอดทนอย่างสูง...


<< BACK    NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น