วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคข้อเสื่อ - โรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ P2: How to Tell the Difference Between Osteoarthritis and Rhematoid arthritis?

July 3, 2014

Continued

ทานสามารถพบความแตกต่างระหว่างข้ออักเสบจากการเสื่อมสลาย (OA)
และข้ออักเสบรูมาตอยด์ (RA) ได้ดังต่อไปนี้:

Age of onset:
 OA – โรคมักจะเริ่มต้นเมื่ออายุได้ล่วงผ่าน 40 ปีไปแล้ว
 RA – โรคอาจเกิดขึ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนอายุ

Location of joint pain:

 OA – โรคมักจะเกิดขึ้นกับข้อที่ทำหน้าที่รับน้ำหนัก เช่น ข้อเข่า, ข้อสะโพก
ทั้งสองข้าง แต่อาจเกิดขึ้นกับข้อเล็ก ๆ เช่น ข้อของนิ้วมือ  และอาการปวด
ที่เกิดขึ้นมักจะปวดทางด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น

 RA – โรคมักจะเกิดขึ้นกับข้อเล็ก ๆ เช่น ข้อของนิ้วมือ, เท้า, ข้อมือ,
ข่อศอก, ข้อไหล่ หรือเข้อเท้า   ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับทั้งสองข้างเสมอ

Joint appearance:

 OA – ลักษณะของข้อเสื่อมมักจะเย็น, ไม่ร้อน หรือไม่บวม
 RA – เนื่องจากโรคเป็นการอักเสบของข้อ จึงทำให้ข้อต่างๆ จะมีลักษณะ
บวม, แดง และร้อน

Morning joint stiffness:

 OA – มีอาการข้อแข็งตึง (stiffness)  เคลื่อนไหวลำบากเพียงไม่กี่นาทีก็หาย
 RA – จะมีอาการแข็งตึง เคลื่อนไหวลำบาก  กว่าจะหายไปต้องกินเวลา
อย่างน้อย 30 นาที และอาจเป็นนานหลายชั่วโมง

Symptoms besides joint pain and stiffness:

 OA – อาการที่เกิดไม่กระทบกับสุขภาพโดยรวม
 RA – อาจร่วมกับอาการอย่างอื่น ๆ เช่น เหนื่อยเพลีย, น้ำหนักตัวลด และมีไข้

Disease progression:

 OA – การพัฒนาการ หรือการเปลี่ยนแปลงของโรคจะดำเนินไป
อย่างช้า ๆ โดยกินเวลาเป็นปีกว่าจะมีอาการเลวลง
 RA – อาการของโรคจะเปลี่นแปลงไปได้อย่างรวมดเร็ว โดยใช้
เวลาเป็นอาทิตย์ ๆ หรือหลายเดือน

What eases pain or stiffness:

 OA – อาการปวดจะบรรเทาลงเมื่อได้พักผ่อน และอาการจะเลวลงเมื่อมี
การออกแรง
 RA – อาการปวด และข้อแข็งตึงจะลดลงเมื่อมีการเคลื่อนไหว

จากข้อมูลที่นำเสนอ  จะนำมาใช้ในการพิจารณาแยกโรคไขข้อว่า ท่านเป็นโรค
ไขข้อชนิดใด   และหากมีอาการ และอาการแสดงนอกเหนือไปจากที่กล่าว 
 ท่านควรปรึกษาแพทย์  ทำการตรวจร่างกาย ตรวจทางห้องปกฏิบัติการณื์  เพื่อ
ตรวจสอบหาสาเหตุที่ทำให้เกิดอาการปวดข้อ...


<< BACKwww.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น