วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปวดหลัง และขา จากหมอนกระดูกระดับเอวแตก : Should You Have Surgery For Sciatica?


July 20, 2014

เมื่อหมอนกระดูกสันหลังแตก...>  กดประสาท..
ควรรับการผ่าตัดดีไหม ?

Sciatica หมายถึงอาการปวดขาอนมีสาเหตุมาจากหมอนกระดูกจากกระ
ดูกสันหลังแตก และเคลื่อนหลุดไปกดรากประสาท “ไซเอติค”
คนที่มาพบแพทย์ด้วย “ไซเอติกา” (sciatica) มักจะมีอาการปวดอ่อย่าง
รุนแรง พร้อมกับมีอาการปวดร้าวไปยังสะโพก (buttocks)...ลงไปยังต้น
ขา...สู่น่อง (calves) และลงสู่เท้า...
                 
ถ้าท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดหลัง และปวดขาจากหมอน
กระดุกแตก (sciatica)  ภายไลังจากได้รับการรักษาด้วยการพักผ่อน, ยา,
แล้วปรากฏว่า อาการของท่านไม่ดีขึ้น...

ปํญหาเกิดขึ้นว่า...
ท่านควรทำอย่างไรต่อไป  ควรทำการผ่าตัดดีไหม ?

ผลจากการศึกษาพบว่า...
การผ่าตัดภาวะหมอนกระดูกระดับเอวแตก  มีการกดทับเส้นประสาท  
สามารถทำให้อาการปวดหลัง และปวดขาหายไปอย่างรวดเร็ว  และใน
รายที่ได้รับการรักษารักษาด้วยวิธีไม่ผาตัด (non-surgical) ก็ได้iy[ผล
เช่นเดียวกัน

ในการศึกษาดังกล่าว...
นักวิจัยได้ทำการศึกคนไข้จำนวน 281 ราย ผู้ซึ่งเป็นโรคหมอนกระดูกแตก 
และมีการกดทับเส้นประสาท (sciatica) เป็นเวลาอย่างน้อย 6 อาทิตย์ก่อน
ได้รับการผ่าตัดเอาหมอนกระดูกที่กดประสาทออก  หรือได้รับการรักษา
ด้วยวิธีอนุรักษ์ (non-surgical) โดยได้รับยาแก้ปวด  & และการบริหารร่างกาย

โดยเฉลี่ย กลุ่มคนไข้ที่ได้รบการผ่าตัด   อาการปวดขาจะดีขึ้นภายใน 4อาทิตย์  
ส่วนกลุ่มที่ไม่ได้รับการผ่าตัด จะใช้เวลานานถึง  12 อาทิตย์   แต่ภายใน
ระยะ 1 ปี   หลังการรักษา  ไม่ว่าจะได้รับการรักษาแบบใด  
ผลของการรักษาในผู้ป่วยทั้งสองกลุ่ม  ปรากฏว่ามีอาการดีขึ้น 95 %

โดยสรุป...
ถ้าท่านมีประสบการณ์เกี่ยวกับอาการปวดขา หรือชาที่บริเวณขาจากหมอน
กระดูกระดับเอวแตก (ruptured disk)   ถ้าการรักษาด้วยยา, พักผ่อน และการ
บริหารร่างกายไม่สามารถทำให้ดีขึ้น...ท่านอาจพิจารณาเลือกใช้วิธีการผ่าตัด 
หรือหากท่านยังสามารถทนต่อไปได้   สามารถควบคุมอาการปวดได้ 
การผ่าตัดอาจไม่จำเป็นสำหรับท่านก็ได้


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น