วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หลักเกณฑ์ทั่วไปการลดขนาดของยา P12 : A General guide to tapering medicines

June 26, 2014

โดยทั่วไป  เรามีหลักเกณฑ์ในการลดขนาดของยารักษาดังต่อไปนี้:

ให้เริ่มต้นด้วยการลดขนาดของยาลงครึ่งหนึ่ง เมื่อพบคนไข้ในครั้งต่อไป 
ให้ตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น...

ต่อจากนั้นให้พิจารณา ให้คนไข้กินยาด้วยขนาดที่ลด (half dose)  หรือ
ลดขนาดของยาลงอีกครึ่ง (quater dose) หรือหยุดยาถ้าดูแล้วเห็นว่า 
 คนไข้สามารถหยุดยาได้

ในการหยุดยา...
จะมีลักษณะเหมือนกับกระบวนการทดลองทุกประการ โดยให้สังเกตุดูว่า 
เมื่อมีการลดขนาดของยาลงแล้วมีอาการอะไรเกิดขึ้น  หากพบว่า คนไข้
เป็นปกติดี...   แสดงว่าการลดยาลงนั้น เป็นการกระทำที่ถูกต้องเหมาะสม...
ซึ่งสามารถดำเนินการขั้นต่อไปด้วยการลดยาลงไปอีก

ในแต่ละครั้งควรทำการลดยาเพียงขนานเดียวเท่านั้น  อย่าลดยาทีละหลาย
ขนานเป็นอันขาด   เพราะหากมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น  จะทำให้เราสามารถ
บอกได้ว่า   ต้นตอของปัญหาคืออะไร ?

ระยะเวลาในการลดขนาดของยามีความแตกต่างกัน โดยมียาบางขนานจะ
ใช้เวลาเป็นหลายวัน... เป็นอาทิตย์... หรือหลายเดือน


<< BACK     NEXT >> P 13 : Specific guidance on stopping medicine

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น