วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นโรค “ขาอยู่ไม่สุข” (Restless legs syndrome) P1:The Challenge of Living With Restless Legs Syndrome

July 25, 2014

คำถามมีว่า...
ท่านจะมีชีวิตร่วมกับภาวะ “ขาไม่อยู่สุข” (Restless leg syndrome) ได้อย่างไร ?

คำว่า Restless legs syndrome หรือกลุ่มอาการขาไม่อยู่สุข” หมายถึง
ภาวะที่น่ารำคาญอันเกิดจากโรคทางระบบประสาท โดยการทำให้เกิด
การเคลื่อนไหวของขาอย่างฉับพลันแบบกระตุก  ซึ่งแต่ละครั้งที่มีการ
เคลื่อนไหวจะรู้สึกเจ็บปวดขาเป็นอย่างมาก

แม้ว่า การเคลื่อนไหวในภาวะขาอยู่ไม่สุข ฟังดูแล้วอาจเป็นเรื่องไม่
ปกติธรรมดา แต่มันป็นเรื่องที่รุนแรง โดยสามารถเกิดขึ้นกับคนสูงอายุ
ได้ถึง  10 – 19 %

เนื่องจากภาวะดังกล่าว มันเกิดขึ้นกับคน ซึ่งทำให้เขามีความรู้สึกว่า
ถูกบังคับให้มีการขับเคลื่อนขาของเขาในขณะพักผ่อน  โดยไม่สามารถ
ควบคุมได้  ซึ่งจะขัดขวางการนอนหลับ  ไม่สามารพักผ่อนได้ตามปกติ

ตามเป็นจริง...
ภาวะ  RLS สามารถทำให้เกิดภาวะนอนไม่หลับถูกขัดขวางได้รุนแรงกว่า
โรคนอนไม่หลับชนิดอื่นเสียอีก
ถือเป็นเรืองที่ทายสำหรับคนที่เป็นดรคดังกล่าว 
ว่า  เขาจะอยู่ร่วมกับภาวะดังกล่าวได้อย่างไร ?

NEXT >>

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น