วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อฉันมีอาการปวดหลัง...P1 : ควรประคบด้วยร้อน (heat) หรือความเย็น (Ice) ?

July 12, 2014

สำหรับท่านที่เป็นโรคปวดหลัง (Low back pain)...
มีคนจำนวนหนึ่งมาด้วยอาการปวดหลัง  ซึ่งมีอาการรุนแรงอาจจำเป็น  
ต้องไปพบแพทย์  เพื่อของรับการรักษา  และสิ่งที่เขาได้รับส่วนใหญ่จะเป็น
ยาบรรเทาอาการปวด (analgesics) และ/หรือ จาคลายกล้ามเนื้อเท่านั้น
มีบางคนไม่ไปพบแพทย์  แต่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้

บางท่านอาจสงสัยว่า...
ท่านจะช่วยเหลือตัวของท่านเองได้อย่างไร ?

คำตอบแรก คือ ทำการประคบด้วยน้ำแข็ง หรือประคบด้วยความ
ร้อน ...แต่คำถามมีว่า อะไรดีที่สุดระหว่างความเย็น และความร้อน ?
หรือว่า ควรมใช้ทั้งสองอย่าง ?

ก่อนอื่น ท่านจะต้องทราบว่า อะไรคือต้นเหตุของอาการปวดหลัง ?

อาการปวดหลัง ซึ่งเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลัน (acute low back pain)
อาจเกิดจากบาดเจ็บ (traumatic injury) หรือการอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสม 
(improper posture) เป็นเวลานนาน  เช่นนั่งขับรถยนต์เป็นเวลานาน
หรือ เกิดขึ้นในระหว่างการยกของหนัก

อาการปวดหลังที่เกิดขึ้น มักเป็นระยะสั้น ๆ และมักจะหายไปได้เอง
ภายในเวลาน้อยกว่าหนึ่งเดือน  บางรายอาจกินเวลานานขึ้น (sub-acute
low back pain) ซึ่งอาจกินเวลานานถึง 3 เดือน

ส่วนคนที่มีอาการปวดหลังนานเกินสามเดือน  เราเรียกว่า “ปวดหลัง
เรื้อรัง” (chronic low back pain)   ซึ่งมีสาเหตุมาจากโรคหมอนกระดูกเสื่อม
 (degenerative disc disease) และบางครั้งอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บได้ 
(mechanical injury)...  และมีบางราย เราไม่สามารถทรบต้นเหตุที่ทำให้
เกิดอาการเช่นนั้นได้

>> NEXT : continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น