วันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นโรค “ขาอยู่ไม่สุข” (Restless legs syndrome) P3:The Challenge of Living With Restless Legs Syndrome

July 25, 2014

Continued

คำถาม:
เราจะรักษาภาวะขาอยู่ไม่สุข (RLS) ได้อย่างไร ?

ในคนที่เป็นโรคขาอยู่ไม่สุข (RLS)  ซึ่งมีความรุนแรงเพียงเล็กน้อย ถึง
ระดับรุนแรงพอประมาณ  สามารถทำให้อาการดีขึ้นได้ด้วยการปรับ
เปลี่ยนพฤติกรรมเท่านั้น  เช่น  การอาบน้ำอุ่น, ออกกำลังกายด้วยการ
ปั่นจักรยานอยู่กับที่ก่อนนอน (before bed), หลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟ
 (cafeine), ไม่ดื่มแอลกอฮอล (alcohol) และไม่สูบบุหรี่ (nicotine)

คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรค RLS ...
อย่างน้อย ๆ ควรได้รับการดูแลจากแพทย์เฉพาะทางในระบบประสาท
(neurologist) ผู้ซึ่งมีความคุ้นเคยกับคนที่เป็นโรคดังกล่าว

เนื่องจากการเกิดโรคขาอยู่ไม่สุข (RLS) ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากการขาด
ธาตุเหล็ก หรือทำให้อาการเลวลงโดยธาตุเหล็ก...การแนะนำให้คนไข้
กินธาติเหล็ก (ferrous sulfate) ในปริมาณที่เพียงพอ
และอย่าลืม... เมื่อให้ธาติเหล็ก (ferrous sulfate) แล้ว  ให้กิน viatmin C
ร่วมด้วย  เพราะไวตามิน C จะช่วยให้การดูดซึมธาติเหล็กได้ดีขึ้น

นอกจากนั้นแล้ว...
ยา dopamineric drugs ซึ่งเป็นยาที่ใช้รักษาคนเป็นโรค “พาร์กินสัน”
ได้ถูกนำมาใช้รักษาภาวะขาอยู่ไม่สุข (RLS) ปรากฏว่าได้ผลดี
โดยสารดังกล่าว จะเพิ่มระดับ dopamine ในสมอง  แต่หากใช้ในระยะยาว 
คนไข้มักเกิดมีอาการอันไม่พึงประสงค์ขึ้น โดยอาการขาอยุ่ไม่สุขเลวลง 
หรือเกิดขึ้นก่อนเวลาอัสควร เช่น เกิดในตอนกลางวัน 

ในกรณีดังกล่าว ท่านอาจกินยา dopaminergic drug ตัวอื่นแทน...
สามารถแก้ภาวะดังกล่าวได้

<< BACK

Johnshopkinshealthalerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น