วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ช่วยคนสูงอายุไม่ให้หกล้ม P2: Two Keys for preventions of Falls in Elderly

July 16,2014
contoinuec

เพื่อบรรลุเป้าหมายในการป้องกันไม่ให้คนสูงอายุหกล้ม...
ผู้ชำนาญการจาก The USPSTF ไม่สามารถบอกได้ว่า คนสูงอายุควรกิน
ไวตามิน D ในปริมาณเท่าใดจึงจะได้รับประโยชน์จากสารดังกล่าว 
แต่ผลที่ได้จากการศึกษาต่างกิน ไวตามิน D 800 IU / วัน และ  The Institute
Of Medicine แนะนำให้คนสูงวัยที่มีอายระหว่าง 51 – 70 ให้ใช้ไวตามิน D  600 IU
ต่อวัน และสำหรับคนที่มีอายุมากกว่านั้น (older) ให้ใช้ 800 IU ต่อวัน

นอกจากให้คนสูงอายุกิน ไวตามิน D แล้ว...
ผู้เชี่ยวชาญจาก The USPSTF ได้อ้างถึงหน่วยงาน Health and Human Services 
ซึ่งได้แนะนำให้คนสูงอายุทั้งหลายปฏิบัติดังต่อไปนี้:

 ให้ออกกำลังกายตามรูปแบบ แอโรบิค ในระดับความเข็มข้นพอประมาณ 
 เช่น เดินเร็ว  หรือออกกำลังการในน้ำ (water aerobics) อย่างน้อย 150 นาทีต่อ
หนึ่งอาทิตย์  หรือออกกำลังกายด้วยระดับเข็มข้นสูงขึ้น (vigorous activity) เช่น วิ่ง 
(running) หรือว่ายน้ำ (swimming) โดยใช้เวลาเพียง 75 นาทีต่อหนึ่อาทิตย์

 ออกกำลังกายเพื่อทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง (Muscle strengthening  activities) 
เช่น การยกน้ำหนัก หรือเล่นโยคะ โดยเล่นอาทิตย์ละสองครั้ง
       
 ฝึกการทรงตัว (balance training) เช่น การบริหารการทรงตัว (balancing exrcises) 
หรือ การรำมวยจึน – Tai Chi

ในกรณีที่ท่านมีปัจจัยเสี่ยงต่อการหกล้ม...
ท่านควรเพิ่มจำนวนการออกกำลัง และเสริมด้วยการกินไวตามินดีทุกวัน
จะทำให้ท่านลดความเสี่ยงต่อการหกล้มได้

<< BACK


johnshopkinshealthalerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น