วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวทางเฉพาะในการหยุดยารักษา P 18 : Guidance for stopping medicine: Statins

June 29, 2014

การตัดสินใจหยุดยาลดระดับไขมันในเลือด (statins)...
กระทำได้ด้วยการประเมินผลประโยชน์  และผลเสีย อันจะเกิดจากการใช้
ยากลุ่มดังกล่าว   

ยกตัวอย่าง ในคนไข้ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบเส้นเลือด และ
หัวใจ  และคนที่มีโอกาสเกิดผลอันไม่พึงประสงค์จากการแพ้ยา

ในคนส่วนใหญ่ เราสามารถหยุดยา statins ได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องลด
ขนาดลงแต่อย่างใด

ในคนไข้ที่เคยมีประวัติของโรคในระบบเส้นเลือด และหัวใจ เป็นต้นว่า
กลุ่มอาการ coronary syndrome, myocardial infarction และ stroke
ในกร๊เหล่านี้ห้ามหยุดยา statin

<< BACK  NEXT >> P. 19 : Guidance for stopping medicine:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น