วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อฉันมีอาการปวดหลัง...P.2: จะใช้ความเย็น หรือความร้อนประคบดี ? continued

July12,2014

เมื่อท่านมีอาการปวดหลังแบบเฉียบพลัน  มีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้:
ถ้าบริเวณที่ก่อให้เกิดอาการปวด มีบวม (swelling) หรือเกิดจากการก้มยก
ของหนักจากพื้น  ทำให้กล้ามเนื้อของบริเวณหลังเกิดการฉีกขาด  
ในกรณีช่นนี้ ให้ใช้น้ำแข็งประคบด้วยน้ำเข็ง (ห่อผ้า) 

เหตุผลของการใช้ความเย็น...
ความเย็นสามารถทำให้เส้นเลือดในบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บเกิดการหดตัว 
ทำให้เลือดหยุดไหลได้   และยังสามารถบล๊อคคลื่นประสาทจากบริเวณ
ที่ได้รับบาดเจ็บ  ทำให้รู้สึกชา..ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด

เมื่อท่านจะใช้ความเย็น (ice) ประคบบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บ  ท่านต้องจำ
เอาไว้ว่า  อย่าวางก้อนน้ำแข็งไว้บนผิวหนัง  ท่านต้องคลุ่มผิวหนังไว้ด้วย
ผ้าก่อนที่จะวางก้อนน้ำแข็งลงบนบริเวณที่ได้รับบาดเจ็บเสมอ

เหตุผลของการประคบด้วยความร้อน...
เมื่อต้นเหตุของอาการปวดถูกทำให้ลดลงจากการใช้ความเย็น (ice) แล้ว   
ให้ใช้ความร้อนประคบตรงบริเวณดังกล่าว  โดยความร้อนจะทำให้เส้นเลือด
ขยายตัว  และทำให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

นอกจากนั้น  ความร้อนยังช่วยบรรเทาอาการปวดลงได้ ด้วยการกระตุ้นเส้น
ประสาท   และช่วยทำให้บาดเจ็บที่เกิดขึ้นหายดีขึ้น

<< BACK

www.webmd.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น