วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ถุงน่อง (Stockings) P1: Research on compression stocking For prevention blood clots


July 25,2014

มีคำถามว่า...
ถึงน่องรัดขา (compression stocking) สามารถป้องกันไม่ให้เกิด
มีก้อนเลือดในเส้นเลือด (blood clots) ได้จริงหรือ ?

คำตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ สามารถพบได้ในการวิจัย ซึ่งได้แนะนำดังนี้...

โดยทั่วไป ถุงน่องสำหรับรัดขา (compression stockings) จะใช้ป้องกัน
ก้อนเลือดในเส้นเลือดดำ (deep vein thrombosis) ที่จะเกิดในบริเวณขา 
ซึ่งจะเกิดภายหลังจากการทำผ่าตัด หรือภายหลังการเกิดภาวะสมอง
ถูกทำลายจากการขาดเลือด (stroke) โดยจะเกิดในรายที่มีความเสี่ยง
ต่อการทำให้เม็ดเลือดมีการจับตัวเป็นก้อน

ก้อนเลือดเมื่อเกิดในเส้นเลือดดำ (Deep vein thrombosis) ...
มันอาจเคลื่อนตัวไปยังปอด  หรือทำให้เกิดการอุดตัน เป็นภาวะที่เรา
เรียกว่า pulmonary embolism ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต

ในคนไข้ที่ได้รับการรักษา  ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดมีก้อนเลือดใน
เส้นเลือดดำ  ได้แก่การได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมของข้อสะโพก 
หรือข้อเข่า  หรือได้รับการรักษาภาวะสมองถุูกทำลาย  (stroke) จาก
การขาดเลือด    คนไข้กลุ่มนี้จะได้รับยาสำหรับป้องกันไม่ให้เกิดก้อน
ในเส้นเลือดดำ (deep vein thrombosis) เป็นเวลาหลายอาทิตย์
นอกจากนั้น แพทย์ยังแนะนำให้ใช้ถุงน่องรัดขา (compression Stocking) 
เพื่อช่วยทำให้การไหลเวียนของเลือดดีในบริเวณขาขึ้น

NEXT >>  continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น