วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคปากเบี้ยว (Bell’s Palsy) P1

July 23, 2014

หลายท่านคงเคยเห็นคนปากเบี้ยวมาก่อน   เพราะมันมีลักษณะ
ที่เห็นแล้วจะทำให้เรรจดจำโดยไม่รู้ลืม   ภาพที่เห็น...ใบหน้าด้านหนึ่ง
หย่อนลงตามแนวดิ่ง  อันเป็นผลมาจากกล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง

ภาวะปากเบี้ยว...
ส่วนมากมักจะเกิดขึ้นในช่วงระยะสั้นๆ  และหายได้เองโดยไม่ต้องรักษา

The American Academy of Neurology (AAN) ได้รายงานเอาไว้ว่า  คนที่เป็น
โรคปากเบี้ยว (Bell’s palsy) ไม่สามารถฟื้นตัวสู่สภาพเดิมได้ถึง 30 %  แต่หาก
ได้รับการรักษาในตอนแรกเริ่มด้วย steroids  คนไข้มีโอกาสฟื้นตัวสู่สภาพเดิม
ได้สูง

ใน November 2012 ...
หน่วยงาน AAN ได้เสนอรายงานเอาไว้ว่า  oral steroids เป็นยาหลักสำหรับ
รักษาโรคปากเบี้ยว  โดยให้ 3 วันแรกหลังเกิดอาการ  มีโอกาศหายเป็นปกติได้
สูง  อาจมีการเสริมด้วยต้านเชื้อไวรัส (antiviral drugs) ได้


ในรายที่ใช้ยา antiviral Medications เพียงอย่างเดียว ปรากฏว่า  ปรากฏว่า
อาการของคนไข้ไม่ดีขึ้น  ....

NEXT >>  continue.....

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น