วันศุกร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เส้นประสาทบริเวณข้อมือถูกกด (Carpal tunnel syndrome) : How to Relive the pain in Carpal tunnel syndrom

July 22, 2014

เมื่อเส้นประสาทที่บริเวณข้อมือถูกกด...
มีชื่อเรียกว่า median nerve palsy หรือ carpal tunnel syndrome
ซึ่งเกิดจากการใช้มือ  มีการเคลื่อนไหวข้อมือกันบ่อย ๆ เช่น การเล่นคอมฯ 
ทำสวน...สามารถทำให้แผ่นพังผืดที่บริวณข้อมือเกิดอักเสบ และบวม   และ
หนาตัวจนเป็นเหตุให้เส้นประสาท  ที่อยู่ใต้ต่อแผ่นพังผืดดังกล่าวถูกกด 
ทำให้เกิดอาการปวด และชาที่
บริเวณฝ่ามือ

หากเราสามารถรู้ว่า เส้นประสาททีบริเวณข้อมือถูกกดได้ตั้งแต่แรกเริ่ม 
ยิ่งทราบได้เร็วเท่าใดยิ่งเป็นการดีเท่านั้น    เพราะท่านสามารถป้องกันไม่ให้
เกิดปัญหาในระยะยาว เช่น สูญเสียความรู้สึกของนิ้วมือบางนิ้ว  (Numbness)
และทำให้กล้ามเนื้อหัวแม่มือเกิดการอ่อนแรงอย่างถาวรได้

เพื่อป้องกันไม่ให้เส้นประสาทในบริเวณข้อมือถูกทำลายจนถึงขั้นสูญเสีย
ความรู้สึก  แลเกิดอ่อนแรงอย่างถาวร   ท่านสามารถป้องกันได้ด้วยการทำ
ให้ข้อมือของท่านมีความยืดหยุ่นสูง   สามารถทำให้ข้อมืองอไปมาได้โดยไม่ี
ติดขัด   และหลีกเลี่ยงจากการทำให้ข้อมือทำงานหนักเกิดควร 

ในการบริหารข้อมือ ...
ในการทำใ้หข้อมือเคลื่อนไหวนั้นประกอบด้วยการเกร็ง และคลายข้อมืออย่าง
ช้า ๆ   และห้ามกระทำในรายที่เกิดมีอาการช้า  และมีอาการปวดเกิดขึ้นแล้ว

วิธีการมีดังนี้:

 ใ้ห้ใช้มือด้านหนึ่งจับนิ้วมือทั้ง 4 นิ้วของมืออีกด้านหนึ่ง  ไม่ต้องแรงนัก จากนั้น
ทำให้ทำการดึงนิ้วให้มือแอ่นไปทางด้านหลังมือ (extend) อย่างช้า ๆ....นับ 10
แล้วปล่อย

ต่อไปให้จับหัวแม่มือ...ดึงลงอย่างนุ่มนวล จนท่านรู้สึกว่าหัวแม่มือ
ถูกดึงให้ยืดออก ...นับ 10 จากนั้นให้ปล่อยหัวแม่มือกลับเหมือนเดิม

ขั้นที่ 3 ให้กำมือให้แน่นที่สุดที่จะแน่นได้....นับ 10  แล้วปล่อยนิ้วให้คลายออก

สุดท้าย ให้ให้แยกน้วทั้ง 5 ออกจากกัน....>ทำการแยก...หุบน้ิ้วเข้าหากัน  เป็นจังหวะ
ทุกการเคลื่อนไหวที่กล่าวมา ให้ทำ 5 ครั้ง เสร็จแล้วให้ทำกับมือด้านครงกันข้าม

 ในท่ายืน หรือท่านั่งตัวตรง ให้ข้อศอกทั้งสองอยู่ชิดลำตัว...
ให้ยื่นแขนทั้งสองเหยียดตรง โดยให้แขนทั้งสองขนานกับพื้น
ฝ่ามือคว่ำ จากนั้นให้กำมือทั้งสอง แล้วหมุนมือที่กำในแนววง
กลม จากนั้นให้เหยียดนิ้วทั้งห้าในแต่ละข้างออก แล้วทำซ้ำ

การบริหารข้อมือ และมือดังกล่าว  ท่านสามารถกระทำตอนใหนก็ได้  อาจกระทำ
ในขณะหยุดพักจากการเล่นคอมฯ ก็ได้.....


johnshopkinshealthalerts.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น