วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านปวดหลังจากกล้ามเนื้อหดเกร็ง P1: What to Do About a Back Spasm

July 12, 2014

เมื่อเกิดมีอาการปวดหลังอันมีสาเหตุจากกล้ามเนื้ดปั้น (หดเกร็ง)
สามารถเกิดขึ้นเมื่อท่านก้มลงหยิบของ เช่น ปากกาบนพื้น  ซึ่งจะก่อ
ให้เกิดอาการปวดหลังอย่างเฉียบพลัน เป็นเหตุให้ท่านไม่สามารถ
ยืดตัวได้ตรงจนกว่ากล้ามเนื้อจะคลายตัว (relax)

อะไรเป็นสาเหตุทำให้กล้ามเนื้อปั้น (back spasm):
กล้ามเนื้อหลังเกิดปั้น  เกิดขึ้นจากกล้ามเนื้อของหลังเกิดการหดเกร็ง
โดยไม่สามารถควบคุมได้  เป็นเหตุให้เกิดมีอาการปวดขึ้น
เพราะกล้ามเนื้อไม่สามารถผ่อนคลายได้ตามปกติ  มีลักษณะเหมือน
กล้ามเนื้อของขาปั้นเป็นตระคิว

ความเจ็บปวดที่เกิดขึ้น จะทำให้คนไข้มีความรู้สึกเหมือนมีก้อนที่
กล้ามเนื้อของหลัง  และตำแหน่งที่เกิดได้บ่อย คือ กล้ามเนื้อของ
หลังส่วนล่าง ซึ่งเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่พยุงน้ำหนักตัวเอาไว้  ทำให้
คนไข้ไม่สามารถขยับเขยื่้อนหลังของเขาได้

คำถามมีว่า...
อะไรทำให้คนเราต้องเกิดอาการปวดหลังจากการหดเกร็งของ
กล้ามเนื้อเล่า ?

มีปัจจัยเหลายอย่าง ทำให้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดการหดเกร็ง
ของกล้ามเนื้อ ได้แก่:

 Age. เมื่อคนเรามีอายุมากขึ้น ความสึกหรอของกระดุกสันหลัง
จะเป็นเหตุให้เกิดอาการปวดหลัง รวมถึงกล้ามเนื้อหลังหด
เกร็ง หรือกล้ามเนื้อปั้น

 Poor physical shape. จากการที่กล้ามเนื้อท้อง และหลังอ่อนแรง 
อันมีสาเหตุมาจากการไม่ออกกำลังกาย  เป็นเหตุให้กระดูกสันหลังผิดรูป 
และทำให้กล้ามเนื้อการเกิดหดเกร็งได้

 Weight. คนที่มีน้ำหนักตัวเกิน หรืออ้วน   เป็นต้นเหตุให้มีความเค้น (stress) 
หรือแรงต่อหน่วยพื้นที่ของกระดูกสันหลังเพิ่มขึ้น

 Occupation. คนที่มีอาชีพใช้กล้ามเนื้อหลังบ่อย ๆ เช่น ทำหน้าที่เกี่ยว
กับการยกของหนัก, ทำหน้าที่ดึงหรือดันใขณะบิดลำตัว...
สามารถเป็นเหตุให้กล้ามเนื้อเกิดปั้นหดเกร็งได้   นอกจากนั้น การมีอาชีพ
ทำงานนั่งโต๊ะไม่ค่อยมีเวลาออกกำลังกาย  ก็มีโอกาสเกิดกล้ามเนื้อของ
หลังส่วนล่างเกิดการปั้น และหดเกร็งได้

 Smoking. เมื่อท่านสูบบุหรี่ จะทำให้อาหารที่ไปหล่อเลี้ยงหมอนกระดุูก
สันหลังถูกบล๊อกเอาไว้  นอกจากนั้น  การไอที่เกิดจากสูบบุหรี่ สามารถทำ
ให้กล้ามเนื้อเกิดการหดเกร็ง หรือปั้นได้

 Medical conditions. โรคของกระดูสันหลัง เช่น osteoarthritis,
Spondylosis, และ spondylolithesis จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการ
เกิดกล้ามเนือหลังเกิดการปั้นได้

NEXT >> P 2 : Finding relief from a back spasm

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น