วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

อาการ และอาการแสดงของโรคปวดหลัง P1: Signs & Symptoms of Back Pain

July 13, 2014

นอกจากโรคหวัด (common cold) แล้ว โรคปวดหลังจัดเป็นสาเหตุอันดับสอง
โชคดีที่คนส่วนใหญ่ที่เป็นโรคปวดหลังสามารถหายได้เองถึง  90 %  ภายใน  6 อาทิตย์ 
โดยไม่ต้องทำการรักษา   หรือรักษาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

อย่างไรก็ตาม ในรายที่ปวดหลัง  ซึ่งมีอาการนานมากว่า 6 – 8 อาทิตย์ มัก
จะมีการเปลี่ยนแปลงในกระดูกสันหลัง ซึ่งสมควรได้รับการตรวจจากแพทย์
เพื่อการรักษาที่เหาะสมต่อไป

เพื่อแยกโรคที่เป็นอันตรายชนิดอื่น ๆ ออกจากโรคปวดหลัง...
แพทย์จะสอบถามปัญหาต่าง ๆ เป็นต้นว่า การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งของกาย
สามารถทำให้อาการปวดหายไปหรือไม่ ?    และหากมีการเคลื่อนไหวแล้ว
ทำให้เกิดความรู้สึกอย่างไร ? เป็นต้น

เงือนงำบางอย่าง ที่สามารถบอกให้เราทราบถึงสาเหตุทำให้เกิดอาการ
ปวดหลังได้ โดยมีคำถามดังนี้:

 Where is the pain located?
 How Severity is the Pain
 When did the pain begin ?
 What makesyour back feel better or worse?
 Have you had a prior epidose of back pain?
 Did you have any other health problems?
 What medications did you take ?
 What do you do for your living ?

>> NEXT : continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น