วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อหมอนกระดูกสันหลังแตก (herneated disk) :Is Surgery Your Best Option for a Herniated Disk?

July 20, 2014

เมื่อหมอนกระดูกสันหลังระดับล่างเกิดแตก (herniated disk)...
มีคำถามว่า....ควรได้รับการรักษาแบบใดดี  ระหว่างผ่าตัด (surgery)
และรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัด (non-surgical) ?

ความจริงมีว่า...
ในช่วงหนึ่งของชีวิต   คนเรามีโอกาสเกิดมีอาการปวดหลังจากหมอนกระดูก
แตกได้ประมาณ  10 %  โดยหมอนกระดูกทีแตกมีการเลื่อนหลุดไปกดทับเส้น
ประสาทเข้า  ทำให้เกิดมีอาการปวดหลัง  และปวดร้าวไปยังสะโพ และขา...

มีนางคนโชคร้ายหน่อย  หมอนกระดูกที่แตกเคลื่อนหลุดไปกดไขประสาท 
(spinal cord)   หรือกดทับกลุ่มของประสาทที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม (cauda equina)
ซึ่งทำให้เกิดอาการไม่เพียงแต่อาการปวดหลัง แต่ทำให้เกิดอาการอย่างอ่ื่น
ด้วย  เช่น  แขนขาอ่อนแรง  ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายปัสสาวะ และอุจจาระ
ได้

ถ้าท่านทีมีอาการปวดหลัง และขาอันเนื่องมาจากเหมอนกระดูกสันหลังส่วนล่าง
แตก (herniated disk) โดยเป็นมานานเกิน 6 อาทิตย์  ท่านอาจจำเป็นต้องได้รับ
การผ่าตัด (ตามคำแนะนำที่ได้จากการศึกษา ซึ่งลงตีพิมพ์ในวารสาร  The Spine
 (Volume 33, page 428)

ข้อสรุปดังกล่าว  เป็นผลจากการศึกษาในคนไข้จำนวน 1,244 ราย  ที่เป็นโรค
หมอนกระดูกแตก (herniated disk) อย่างน้อย 6 อาทิตย์ก่อนได้รับการผ่าตัดเอา
หมอนกระดูกแนกออก (discectomy)  หรือทำการรักษาด้วยยา และการบริหารร่างกาย

ผลจากการศึกษาด้วยการติดตามผลเป็นเวลา 2 ปี...
มีคนไข้จำนวน 775 ราย ได้รับการรักษาด้วยการผ่าตัด (surgical Rx)
และอีก 416 ราย ได้รับการรักษาด้วยยาลดการอักเสบ, กายภาพบำบัด (non surgical)
ผลปรากฏวา  จากการรักษาท้งสองวิธี  อาการปวดปวดขาจะดีกว่าอาการปวดหลัง

กลุ่มที่ได้รับการผ่าตัด (surgical)  จะได้รับผลจากการรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด 28 %
ส่วนพวกที่ไม่ได้รับการผ่าตัด (non-surgical) จะได้รับผลดีเพียง 18 %

โดยสรุป...
ถ้าท่านมีอาการปวดหลัง ปวดขาจากหมอนกระดุกแตก siciatica)
ซึ่งได้รับการยืนยันโดยเอกซเรย์ การรัษาด้วยการผ่าตัดจะดีกว่าการรักษาโดย
ไม่ต้องผ่าตัด

.johnshopkinshealthalerts.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น