วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นโรคข้อเข่าเสื่อม (knee pain) : Don't Take It Lying Down

July 8,2014

มีประเด็นให้พิจารณา...
ถ้าท่านทรมานจากอาการปวดเรื้อรัง...ท่านอาจอยู่ในสถานภาพที่พร้อม
จะได้รับบาดเจ็บจากการหักลมได้
คำถามมีว่า...ทำไมจึงกล่าวเช่นนั้น ?

มีการศึกษาในคนสูงวัย ซึ่งมีอายุเกิน 70 ซึ่งไม่ได้รับการรักษาอาการ
ปวดที่ข้อเข่า   มีแนวโน้มที่จะประสบกับปัญหาด้านการเคลื่อนไหวได้สูง 
เป็นต้นว่า เดินไกลไม่ได้ ไม่สามารถเดินขึ้นบรรไดได้ด้วยตนเอง

ที่เป็นเช่นนั้นเป็นเพราะ:
การปล่อยปละละเลยอาการปวด จะนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหมดแรง
เป็นเหตุให้เขามีแนวโน้มที่จะประสบกับอุบัติเหตุจากการหกล้มได้สูง
ซึ่งจะพบเห็นในคนที่ปวดสะโพกเรื้อรัง  หรือเป็นโรคเรื้อรังจากระบบเส้น
เลือด -หัวใจ และปอด

ผลจากการทดลอง พบว่า...
ชายที่ทรมานจากอาการปวดจากข้อเข่าอักเสบเรื้อรัง สมรรถภาพในการ
ทำงานของเขาจะลดลงเป็นสองเท่าของคนปกติ

แนวทางการปฏิบัติ:
ถ้าท่านเป็นคนหนึ่งที่ทรมานจากอำการปวดข้อเข่า ท่านไม่ควรปล่อย
ให้ข้อเข่าของท่านอยู่นิ่ง ๆ   

นอกจากจะลดน้ำหนัก(เกิน) แล้ว ท่านจำเป็นต้องออกกำลังกาย 
โดยเฉพาะกล้ามเนื้อรอบข้อเข่า   โดยทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง ซึ่งนอกจากจะทำ
ให้สมรรถภาพการทำงานของข้อเข่าดีขึ้น  ยังทำให้ลดความเสี่ยงจากการ
หกล้มได้อีกด้วย


www.johnshopkinshealthalerts.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น