วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ปัจจัยสำหรับพิจารณาการหยุดยา P8 : Factors to considering whch medicine can be stopped – Adherence

June 26, 2014

จากการตรวจสอบการใช้ยาของคนสูงอายุ...
ได้พบเห็นคนสูงอายุจำนวนหนึ่ง เข้าใจเอาเองว่า การกินยาจำนวนหลายตัว
มีโอกาสทำให้เกิดไตวายได้ จึงเป็นเหตุทำให้เขาไม่กินยาตามแพทย์สั่ง
มีการกินยาไม่สม่ำเสมอ,  กินบ้าง ไม่กินบ้าง , หรือลดขนาดลงเองบ้าง  โดย
เชื่อว่า  การทำเช่นนั้นจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสิ่งที่ตัวเองเชื้อว่าจะเกิด...

เพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้สูงอายุเอง...
สิ่งที่เราจำเป็นต้องกระทำ คือ ทำการตรวจสอบดูว่า คนไข้กินยาทุกตัวตามที่
แพทย์สั่งทำตัวหรือไม่ ?  ถ้าไม่เข้าใจ...ให้ถามดูว่า “ทำไม ?”

ท่านต้องตรวจสอบดูว่า พวกเขาเข้าใจในเป้าหมายของการกินยารักษาหรือไม่ ?
และอย่าลืมถามถึงผลข้างเคียงที่เกิดจากการกินยา

ถ้าคนไข้ไม่กินยา...เขายังอยู่เป็นปกติ ไม่มีอาการผิดปกติแต่อย่างใดเกิดขึ้น
ในกรณีเช่นนี้ ท่านสมารถหยุดยาได้ทันที ยกตัวอย่าง เช่น ยา Corticosteroid inhaler s
ซึ่งใช้รักษาโรคถุงลมโป่งพอง (COPD)  เป็นต้น...

<< BACK     NEXT >> P. 9 : Factors to considering whch medicine can be stopped –
  The prescribing cascade

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น