วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาทำความเข้าใจกับ Anticholinergics P 3 : How Do Anticholinergics Work?

June 16, 2014

Anticholinergics จะถูกสะกัดจากพืชชื่อ   Solanaceae                                                                                                                                                                                                                                               จากการเผาราก, ลำต้น และเมล็ดของพืชนิดนี้  มีจะปล่อยสารหลายตัว
เรียก alkaloids ...มีสาร alkaloid ตัวหนึ่ง เป็น Antimuscarinic agents มีชื่อ
เรียกว่า  atropine

การสูดควันที่ได้จากการเผาพืชดังกล่าว ได้ถูกนำไปใช้รักษาโรคทางเดิน
หลอดลมอุกตันเรื้อรังมาเป็นเวลาหลายปี...

Antichlinergics จะออกฤทธิ์ยับยั้งคลื่นประสาท  parasymathetic nerve
โดยการจับตัวกับ acetylcholine ไม่ให้สาร acetylcholineจับตัวกับ receptor 
ที่อยู่ในเซลล์ประสาท

ระบบ parasympathetic nerve system เป็นหนึ่งในระบบประสาทอัตโนมัติ 
ซึ่งจะทำหน้าที่ในขณะที่ร่างกายกำลังพักผ่อน 
 เราเรียกว่า “the rest and digest system”

ระบบประสาท  parasympathetic จะทำหน้าที่รับผิดชอบกับการเคลื่อนไหว
ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของร่างกาย  เช่น  การเคลื่อนไหวของกระเพาะลำไส้, 
ปอด, ทางเดินปัสสาวะ, และกรรเคลื่อนไหวส่วนอื่น ๆ 


<< BACK    NEXT>> P 4: Who Should Not Take Anticholinergics?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น