วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis): ไม่ใช้เพียงแค่โรคผิวหนังเท่านั้น


July 25, 2014

โรคสะเก็ดเงิน หรือ Psoriasis ...
เป็นโรคที่ก่อให้เกดความทุกข์ทรมาน  ทำให้เสียโฉม  เป็นเหตุให้เธอไม่
สามารถนุ่งน้อยห่มน้อยเพื่อโชว์รูปร่างทรวดทรงให้ใครเห็นได้...

คนที่เป็นโรคสะเก็ดเงิน  เราจะพบผิวหนังที่เป็นรอยโรค  มีลักษณะเฉพาะ
อันเกิดจากการสะสมของเซลล์ผิวหนังที่แห้งตายทับซ้อนกันเป็นผื่น
สีแดง และคันกระจายทั่วไป   โดยพบมากที่บริเวณผิวหนังด้านหลัง  และ
ส่วนอื่น ๆ ยของร่างกาย

โรคสะเก็ดเงิน เป็นโรคเรื้อรัง  เมื่อเกิดขึ้นกับใครแล้วจะอยู่กับคนนั้นไป
ตลอดชั่วชั่วขีวิต   จัดเป็นโรคที่อยู่ในกลุ่มความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกัน
 (autoimmune disorder) โดยที่ระบบดังกล่าวมีการทำงานผิดปกติไป  

เมื่อคนเกิดเป็นโรคสะเก็ดเงิน  มีผิวหนังที่อักเสบและแห้งตายไปนั้น   จะพบว่า
มีระดับของ C-reactive protein ในกระแสเลือดสูง   โดยเป็นเครื่องบ่งชี้ หรือ
สัญญลักษณ์ที่บอกให้ทราบว่าร่างกายมีการอักเสบทั่วไป (systemic inflammation)

การที่ร่างกายมีการอักเสบทั่วไป (systemic inflammation) ปรากฏว่า  มีความ
สัมพันธ์กับโรคทางร่างกายหลายอย่าง รวมทั้งภาวะต้านฮอร์โมน “อินซูลิน” 
(insulin resistance) และโรคเส้นเลือดแข็ง (atherosclerosis)

ผลกระทบอบ่างรุนแรง (Far-reaching effects):
มีผลของการวิจัย  ลงพิมพ์ใน JAMA Dermatology...เป็นการรายงาน
เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างความรุนแรงของโรคตสะเก็ดเงิน  กับการ
เกิดโรคอย่างอื่น ๆ  โโยทำการศึกษาในคนไข้โรคสะเก้ดเงิน  อายุระหว่าง
25 - 64  จำนวน  9,000 ราย...

โรคที่เกิดร่วมกับโรคสะเก็ดเงิน ที่พบได้บ่อยได้แก่:

 Other rheumatologic diseases such as rheumatoid arthritis
 Chronic obstructive pulmonary disease
 Heart attack
 Peripheral vascular disease
 Type 2 diabetes
 Kidney disease
 Mild liver disease
 Peptic ulcer disease

ผลจาการศึกษาในอดิต ได้รายเอาไว้ว่า โรคสะเก็ดเงินยังมีความสัมพันธ์
กับโรคอย่างอื่น ๆ เช่น Crohn’s disease, obesity, lymphoma, Metabolic syndrome 
และ multiple sclerosis

โดยเฉลี่ยคนทีเป็นโรคสะเก็ดเงินที่มีอาการุนแรง มักจะมีอายุสั้นกว่าคนที่ไม่เป็น
โรคดังกล่าวถึง 4 ปี (According to the National PsoriasiFoundation)

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/healthy_living/Psoriasis_6722-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น