วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หยุดยารักษาโดยพลการ...อะไรจะเกิด? P10 : What are the likely consequences of stopping medicines?

June 26, 2014

ในการหยุดยารักษา...
ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตาม อาจก่อให้เกิดผลได้ดังต่อไปนี้:

1. ไม่มีอะไรเกิดขึ้น...ไม่มีผลเสียอย่างใดต่อคนไข้

2. เกิดอาการจากการหยุดยา (withdrawal symptoms) โดยอาจเป็นปฏิกิริยา
ของยา (pharmacological) หรือกระบวนการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ
(physiological) เป็นต้นว่า   เกิดอาการสะท้อนกลับ  เช่น ระดับความดันโลหิต
สูงขึ้นภายหลังได้รับยาลดความดันโลหิตมาก่อน

มียาบางกลุ่ม เป็นต้นว่า beta blockers, corticosteroids และ antidepressants 
เมื่อมีการหยุดยาอย่างกระทันหัน  สามารถก่อให้เกิดความไม่สบาย  หรือกระ
ทั้งทำให้เกิดเสียชีวิต   อันเป็นผลมาจากปฏิกริยาสะท้อนกลับ  และกลุ่ม
อาการของการหยุดยา หรืออาการถอนยาบางชนิด

ตัวอย่างของการหยุดยาอย่างฉับพลัน:
o ยารักษาความดันโลหิต beta blocker เมื่อหยุดยาจะทำให้เกิดหัวใจเต้นเร็ว,
ความดันโลหิตเพิ่มสูงขึ้น,  และมีบางรายในยบางสถานการณ์ทำให้กล้ามเนื้อ
หัวใจเกิดภาวะขาดเลือดได้

o การหยุดยาอาการซึมเศร้า (antidepressant) อาจก่อให้เกิดอาการถอนยา 
โดยมีลักษณะอาการคล้ายๆ กับอาการซึมเศร้า   ซึ่งทำให้ยากต่อการวินิจฉัย
ว่า   อาการซึมเศร้าที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้น มันเป็นเรื่องเดิมที่ปรากฏขึ้นมาอีก 
หรือเป็นผลมาจากการหยุดยา ?

o การหยุดยาลดกรดในกระเพาะอาหารกลุ่ม PPI อย่างฉับพลัน มีแนวโน้มที่จะ
ทำให้เกิดมีกรดในกระเพาะเพิ่มมากขึ้น (rebound hyperacicity)


<< BACK       NEXT >> P. 11: How to stop medicines

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น