วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเธอกลั้นปัสสาวะไม่อยู่! Urinary incontinece P1


July 27, 2014

ถ้าท่านเป็นหนึ่งในคนจำนวนหลายร้อยล้าน...
ซึ่งทรมานจากภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ (urinary incontinence) ท่าน
สามารถได้รับประโยชน์จากการรักษาด้วย “กายภาพบำบัด”
โดยมีการประเมินว่า คนที่มีปํญหาดังกล่าว สามารถรักษาให้หายได้
เกือบทุกราย 

หลักสำคัญของกายภาพบำบัดสำหรับ4jltกลั้นปัสสาวะไม่อยู่ 
ไม่ว่าจะเป็น  Stress incontinence หรือ Urge incontinence คือ การบริหาร
กล้ามเนื้ออุ้งเชิงการให้แข็งแรง  ซึ่งมีชื่อว่า Kegel exercises

ในรายที่เป็น stress incontinence....
ต้นเหตุของปัญหา คือ ปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอ่อนแรงนั้นเอง
ดังนั้น การบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (kegel exercise) จึงเป็นหัวใจสำคัญ... 
แต่การบริหารกล้ามเนื้ออุ้่งเชิงกรานตามวิธี Kegel  สามารถนำมาใช้กับคนที่
ทรมานจาก Urge incontinence ได้เช่นกัน

คำถามมีว่า...
มันช่วยได้อย่างไรกัน ?

การที่กล้ามเนื้ออุ้งเชิงกราน (pelvic floor) เกิดการหดเกร็ง (contracting)นั้น 
มันช่วยให้กล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ  ซึ่งมีการหดเกร็งสูง (overactive bladder) 
สงบลง  และยิ่งกล้ามเนื้ออุงเชิงกรานมีความแข็งเรงมากเท่าใด มันเป็นจะส่งสัญ
ญาณไปยังกล้ามเนื้อกระเพาะปัสสาวะ..ทำให้มันสงบลงได้

นั้นคือประโยชน์ที่พึงได้จากการฝึกการปริหาร Kegel...

NEXT >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น