วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ช่วยคนสูงอายุไม่ให้หกล้ม P1 : Two Keys for preventions of Falls in Elderly


July 16,2014

ถ้าท่านต้องการลดความเสี่ยงต่อการหกล้ม...
ท่านจำเป็นต้องมีมาตรการสองอย่าง  เพื่อป้องกันไม่ให้คนสูงอายุหกล้ม
และเป็นการป้องกันกระดุกแตกหัก  นั้นคือ  ต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
และเสริมด้วยการกินไวตามิน D

U.S. Preventive Services Task Force (USPSTF)ได้ทำการปรับคำแนะนำ
สำหรับการป้องกันไม่ให้คนสูงวัยที่มีอายุมากว่า 65   หรือแก่กว่าเกิดการหกล้ม
ซึ่งผู้ชำนาญการจากหน่วย USPSTF ได้ทำการศึกษาคนกลุ่มดังกล่าว

จผลจากการกินไวตามิน D และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ   หรือได้รับ
กายภาพบำบัดสามารถป้องกันไม่ให้คนสูงอายุเกิดการหกล้มได้   ที่เป็นเช่นนั้น
เป็นเพราะกรรมวิธีทั้งสอง  ไม่เพียงแต่ทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรงขึ้นเท่านั้น 
แต่ยังทำให้คนสูงอายุมีการทรงตัวดีขึ้น  สามารถลดอัตราการหกลมของ
คนสูงอายุได้
           
ผลของการศึกในคนสูงอายุ  ผู้ซึ้งกินไวตามิน D และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ 
สามารถลดอัตราการหกล้มได้ประมาณ  13 – 17 %

สำหรับคนซึ่งขาดไวตามิน D หรือมีความเสี่ยงต่อการหกล้มเพิ่มขึ้น
จะได้รับประโยชน์จากการกิจกรรมทั้งสองอย่าง

Next>> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น