วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แนวทางเฉพาะในการหยุดยารักษา P 13 : Specific guidance on stopping medicines


June 27,2014

 

การหยุดยากลุ่ม antidepressants...

เรามีหลักในการหยุดยาด้วยการลดขนาด (dose) ของยาลง ไ

ไม่ใช่หยุดยาทันทีเป็นอันขาด  เพราะการทำเฃ่นนั้นจะเพิ่มความเสี่ยง

ต่อการเกิดมีอาการหลังการหยุดยา (discontinuation syndrome) 

 

นอกจากนั้น  ในการหยุดยาด้วยวิธีการลดขนาดยานั้น  ยังให้โอกาส

ทำการประเมินอาการที่เกิดหลังการหยุดยาด้วยว่า  อาการที่เกิดนั้นมัน

เกิดจากปัญหาอะไร ?

 

จากความจริงมีว่า...

ในการหยุดยา antidepressant ชนิดที่เป็น shorter half-life และถูกใช้

เป็นเวลานาน  ต่างมีแนวโน้มที่จะเกิดมีอาการหลังกายุดยาได้สูง

 ดังนั้น การหยุดกลุ่ม anti-depressants ควรหยุดยาด้วยการลดขนาดยา

โดยใช้เวลาอย่างน้อย 4 – 6 อาทิตย์


จากการใช้เวลาในการลดยาดังกล่าว  สามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิด

อาการหลังหยุดยาได้  ถึงจะมีอาการเกิดขึ้นก็เป็นอาการที่ไม่รุนแรง  และ

สามารถหายได้เองโดยไม่ต้องทำการรักษาแต่อย่างใด

 

ในกรณีที่คนไข้เกิดมีอาการรุนแรง  จนไม่สามารถทนต่ออาการนั้นๆ ได้

เราอาจจำเป็นต้องให้คนไข้หันกลับไปใช้ยาในขนาดเดิม   หลังจากนั้น

จึงเริ่มต้นลดยาลงอย่างช้าๆ ให้นานกว่าเดิม

 

<< BACK   NEXT   >> P 14 : Guidance for stopping Antidepressant – 

                                          SSRI & Venlafaxine

 

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น