วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ถุงน่อง (Stockings) P2: Research on compression stocking For prevention blood clots

July 25,2014

Continued...


ในการใช้ถุงรัดขา (compression stocking)
ส่วนใหญ่เขานิยมใช้ถุงรัดขา (น่อง) ชนิดสั้น (knee-high stocking)
เพราะทำให้คนไข้รู้สึกสบาย  และสดวกต่อการใช้

ผลจากการวิจัยในคนไข้จำนวน 3,000 ราย ซึ่งรับไว้ในโรงพยาบาล
ด้วยภาวะสมองขาดเลือด (stroke)  ผุ้ป่วยได้ใส่ถุงน่องรัดขาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ระหว่างชนิดสั้น (knee-high) และชนิดสูง (thigh-high stockings)
เป็นเวลนาน  30 วัน   และผู้ป่วยได้รับการตรวจด้วย ultrasounds สองครั้ง
เพื่อตรวจดูว่ามีก้อนเลือดเกิดขึ้นในเส้นเลือดของขาหรือไม่

ผลจากการวิจัยแสดงให้เห็นว่า   กลุ่มที่ใส่ถุงรัดขาสูง Thigh-high stockings
เกิดมีก้อนเลือดในเส้นเลือดดำน้อยกว่ากลุ่มที่ใส่ถุงรัดขาระดับหัวเข่า
(Knee-high Stocking) ได้ถึง 2.5 % 

 แต่ในกลุ่มที่ใช้ถุงรัดขาสูง (thigh-high stockings) จะมี่ปัญหาเกี่ยวกับผิว
หนังได้มากกว่าชนิดถุงรัดต่ำระดับข้อเข่า

เนื่องจากผลของการศึกษา กระทำในกลุ่มคนที่มีจำนวนน้อย จึงเกิดมีปํญหา
ว่า ควรใช้ถุงรัดขาขนิดสั้น (knee-high stocking) หรือถุงรัดขาชนิดสูง
(thigh-high stockings)....ว่าชนิดใดจะได้ผลดี ?

ถ้าถุงรัดขา (thigh-high stockings) ไม่มีปัญหาเรื่องของผิวหนัง มันอาจ
เป็นชนิดที่ปลอดภัยสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดมี่ก้อนเลือดในเส้นเลือด
ดำ...

<< BACK

Ref.

  • Johnshopkinshealthalerts.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น