วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เรามไ่โอกาสทำให้เกิดโรคปวดหลังโดยไม่ตั้งใจ : Improving Posture to Prevent Back Pain

July 18, 2014

แต่ก่อนมา เราเคยเชื่อว่า การยืนตรงแบบทหารเกณฑ์- ที่มีการเชิดคาง 
 แบะหน้าอก  หลังส่วนล่างแอ่นไปทางด้านหลัง นั้น... ไม่ใช้ท่าทางที่ถูกต้อง 
เป็นท่าที่ไปเพิ่มแรงที่กระดูกสันหลัง และทำให้เกิดอาการปวด
หลังได้

ท่าที่ถูกต้อง คือเมื่อยืน หรือนั่ง เราจะต้องให้กระดูกสันหลังของเรา
มีแนวโค้งเว้า (curve) เป็นไปตามธรรมชาติ โดยจากกระดูกสันหลังส่วนคอถึง
ถึงกระดุูกระดับเอวมีลักษณะโค้งเว้าเหมือนตัว S

จากการวางท่าไม่ถูกต้องจนเป็นนิสัยที่ไม่ดี, ได้รับบาดเจ็บมาก่อน , หรือใส่รอง
เท้าที่ไม่เหมาะสม  ต่างสามารถทำให้แนวของกระดูกสันหลังผิดรูปไป
ซึ่งหมายความว่า รูปทรงของกระดุูกสันหลังจะไม่เป็นรูปตัว S

เมื่อกระดูกสันหลังอยู่ในท่าไม่เป็นธรรมชาติ  (poor posture) สามารถก่อให้
เกิดความเครียด (strain)ขึ้นกับกล้ามเนื้อ และเยื้อพังผืด  เป็นเหตุให้เพิ่มความ
เสี่ยงให้เส้นประสาทถูกบีบหรืออัด (nerve compression) ได้

วิธีง่ายๆ สำหรับการตรวจดูว่า   ในขณะยืนขึ้น  ท่าของเรา (posture) เป็นท่าที่
ปกติดีหรือไม่   ให้ยืนหันข้างเข้าหากระจกบานใหญ่   โดยให้คางขนานกับพื้น

ท่าทีเป็นปกติจะต้องเป็นอย่างนี้:
เส้นดิงที่ลากจากติ่งหู...ผ่านหน้าอกหน้าต่อไหล่ทั้งสอง ->.ผ่านกึ่งกลางข้อสะโพก...
-->ผ่านไปยังด้านหลังของกระดูกสะบ้า. _>ผ่านไปยังกระดูกข้อเท้า...

หรือ
ให้ยืนหันด้านหลังของลำตัวติดกำแพง โดยให้ซ่นเท้าของท่านชิดกับผนัง
ถ้าท้ายทอย, ไหล่ทั้งสอง, บั้นท้าย (แก้มก้น) และน่องของท่านแตะผนัง.... ถ้าท่าน
สามารถสอดมือของท่านผ่านช่องที่อยู่ระหว่างผนังผละหลังส่วนล่างได้....แสดงว่า
กระดุกสันหลังอยู่ในท่าดี(good posture) เป็นท่าที่ถูกต้องตามธรรมชาติ

การตรวจดูท่าของท่านในขณะนั่งว่า  เป็นท่าที่ดี  หรือถูกต้องหรือไม่...
ให้นั่งบนเก้าอี้ที่มีที่ไม่มีที่วางแขน (armless chair) หันด้านข้างเข้าหา
บานกระจกใบใหญ่   ถ้าเส้นดิ่งจาก “ติ่งหู” ผ่านหน้าอกไปยังจุดกึ่งกลางของข้อ
สะโพก... นั้นคือท่าที่ถูกต้อง

การปล่อยลำตัวงอ โดยมีไหล่ทั้งสองของท่านยื่นไปทางด้านหน้าลำตัว  เป็นเหตุ
ทำให้เกิดหลังโกง (kyphosis) สามารถทำให้เกิดอาการปวดหลังได้
หากเป็นน้อย (Mild) สามารถแก้ไขได้ด้วยการบริหาร 
 หากเป็นมาก (severe) อาจจำเป็นต้องแก้ไขด้วยการผ่าตัด

ท่าทางในการทรงตัว (posture) มีความแตกต่างกันตามอายุ...
ในขณะที่คนเราแก่ตัวขึ้น และความสูงจะลดลง เพราะการเปลี่ยนแปลง
ของหมอนกระดูก ส่วนโค้งเว้าของกระดูกสันหลังส่วนล่างมีแนวโน้มที่จะตรงขึ้น 
เป็นเหตุให้ลำตัวส่วนบนโน้มไม่ทางด้านหน้า...ซึ่งถือเป็นปกติ

โดยสรุป...
เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการปวดหลัง  สิ่งแรกที่เราสามารถกระทำได้
คือ ปรับปรุงท่าทางของท่านให้ดี ไม่ว่าท่านจะอยู่ในท่าใด  นั่ง  เดิน  หรือเคลื่อนไหว
อย่าปล่อยให้หลังของท่านโค้งงอผิดรูป (bad posture) เป็นอันขาด

ข้อเตือนใจ...
ก่อนออกจากบ้าน ให้คิดในใจเสมอว่า ท่าทางของท่าน  ซึ่งเราหมายถึงแนวของกระ
ดูกสันหลังต้องเป็นธรรมชาติ โดยให้นึกถึงภาพของท่านในขณะยืนชิดผนัง โดยให้
ด้านหลังของศีรษะ (ท้ายทอย) ไหล่ทั้งสอง, สะโพก และน่องชิดผนัง และท่านสามารถ
สอดมือผ่านบั้นเอวได้....และ

ในทุกครั้งที่ท่านนั่ง  หรือเดิน  ให้นึกไว้ในใจเสมอว่า ลำตัวของท่านจะอยู่ในลักษณะ
เช่นที่กล่าวมาโดยตลอด   ถ้าท่านทำได้  ไม่เพียงแต่ทำให้บุคลิกภาพของท่านดีแล้ว
ยังทำให้ไม่เกิดอาการปวดหลังได้อีกด้วย


johnshopkinshealthalerts

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น