วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

หยุดยาอย่างไร...ไม่ให้เป็นภัย P 23: A General guide to tapering medicine – Oral corticosteroids

June 29, 2014

 

การให้ยากลุ่ม  oral corticosteroids เป็นเวลานานเกิน 3 อาทิตย์
หรือการให้ยาสะเตียรอยด์ในระยะสั้นด้วยขนาดสูง 
(≥ 40 mg prednisolone) สามารถนำไปสู่ภาวะการกดการทำงานของ
อวัยวะที่สำคัญ (hypothalamus-pituitary-adrenal axis)

การใช้ยาสะเตียรอยด์ที่ได้รับมีขนาดต่ำ ถึงขนาดพอประมาณ
(เช่น < 40 mg prednisolone) โดยใช้น้อยกว่า 3 อาทิตย์...  เราสามารถ
หยุดยากได้ทันที  โดยไม่จำเป็นต้องหยุดด้วยวิธีลดขนาดของยา
อย่างไรก็ตาม  ยังต้องขึ้นกับตัวคนไข้ และโรคที่กำลังรักษาด้วย

สำหรับคนไข้ที่ได้รับ systemic corticosteroids นานเกิน 3 อาทิตย์
ไม่ควรหยุดยาทันที  คนในกลุ่มนี้จะต้องค่อยๆ ลดขนาดของยาลงอย่างช้า ๆ  
เพื่อให้เวลาแก่  HPA Axis (Hypothalamus-Pituitary-Adrenal axis) ได้ฟื้นตัว
สู่สภาพปกติเสียก่อน  ซึ่งจะกินเวลานานหลายอาทิตย์ หรือหลายเดือน

อัตราการลดขนาดของยา steroids จะแตกต่างกันไป  โดยขึ้นกับขนาดของยา
ในตอนเริ่มต้น  และระยะเวลาของการรักษา, โรค, และการตอบสนองของคนไข้

ในกรณีที่โรคปะทุขึ้นมา(flare up) หลังการหยุดยา  เราอาจให้ยาในขนาดเพิ่มขึ้น  
หลังจากนั้นให้ค่อย ๆ หยุดยาอย่างช้า ๆ

ในการเพิ่มขนาดของยา steroids  อาจต้องเพิ่มขึ้นในขณะที่คนไข้ตกอยู่ภายใต้
ภาวะ  stress เช่น  การอักเสบ (infection), ได้รับบาดเจ็บ (trauma), 
และได้รับการผ่าตัด (surgery)

ยกตัวอย่างการหยุดยา corticosteroids:
ในคนไข้ทีได้รับยา corticosteroids มานาน 3 อาทิตย์ หรือนานกว่านั้น  ให้หยุดยา
ด้วยการลดขนาดยาในอัตรา 2.5 – 5  mg ทุกๆ  1 – 3 วัน 

เมื่อขนาดของยาถุูกลดเหลือ  5 – 10  mg /วัน ให้ลดขนาดยาลง
ด้วยอัตรา 1 mg ต่อหนึ่งอาทิตย์

หากปรากฏว่า  ในขณะที่มีการหยุดยา  คนไข้มีแนวโน้มที่จะกลับ
สู่สภาพเดิมอีก  ให้ลดขนาดยาอย่างช้าๆ โดยลดในอัตรา 2.5 – 5
Mg / หนึ่งถึงสามอาทิตยื

สำหรับคนที่ได้ใช้ยาเป็นเวลานาน  อาจต้องลดยาอย่างช้าๆ ด้วยอัตรา
ที่นานเกินหลายเดือน  เช่น ลดขนาดยาลง  1 mg ทุกๆ สามถึง 4
อาทิตย์

ความเห็น (comments):
อาการหยุดยา (withdrawal effects) ที่เกิดจากจากการหยุดยากลุ่ม
Corticosteroids ได้แก่: อากรคลื่นไส้, ความดันเลือดลดต่ำ, คลื่นไส้,
อ่อนเพลีย,  มีไข้,  ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, ปวดตามข้อ, น้ำหนักตัวลง

ในกรณีโรคปะทุขึ้นมาหลังการหยุดยา (corticosteroids)  ให้เพิ่มขนาดของยา  
จากนั้น ให้ค่อยๆ ลดขนาดของยาอย่างช้าๆ
ภายใต้ภาวะความเครียด...เช่น  เกิดอักเสบติดเชื้อ, ได้รับบาดเจ็บ
หรือได้รับการผ่าตัด...ให้เพิ่มขนาดของยา

ในขณะที่มีการได้รับยา corticosteroids  ในขนาดสูงมา เป็นเวลายาวนาน 
เราจะพบว่า  ภายหลังการหยุดยา  เราจะพบว่า  ดีกรีการยับยั้งการทำงาน
ของ HPA Axis อาจกินเวลานาน 6 – 12  เดือน หรือนานกว่านั้น
 <<BACK     NEXT  >> P 24: A General guide to tapering medicine – 
                                                  Antiparkinson agents

 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น