วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านเป็นโรคปวดหลัง...ทำไมแพทย์จึงต้องฉีดยา P 1 ? : Injection for Persistent low back pain

July 16,2014

เมื่อท่านทรมานจากอาการปวดหลังมาเป็นเวลานาน ...
สิ่งที่ท่านควรทราบเอาไว้ คือ  การรักษาภาวะดังกล่่าว  นอกจากยาเม็ดรับประทาน
แล้ว การฉี่ดยาใเข้าสู่ตำแหน่งที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความเจ็บปวด  ก้เป็นอีกวิธีหนึ่ง

ในการรักษาอาการปวดหลังเรื้อรัง...
สิ่งที่เราอาจได้รับ คือการบำบัดด้วยการฉีดยา (injection therapy)  ซึ่งอาจใช้ใน
รายที่อาการปวดหลังมานานเกินเดือน   โดยยาที่ท่านจะได้รับ  เป็นส่วนผสมของ
ยาชา (anaesthetic) และสารลดการอักเสบ  (corticosteroid)

เพื่อให้การฉีดยาสามารถให้ยาเข้าสู่ตรงตำแหน่งที่ต้องการ   แพทย์อาจต้องอาศัย
ภาพทางเอกซเรย์ –fluoroscopy หรือ CT scans   เพื่อช่วยบอกตำแหน่งว่า  
ปลายเข็มฉีดยาอยู่ตรงตำแหน่งที่ต้องการปล่อยยา

ตำแหน่งที่แพทย์ผู้ทำการรักษาใช้ฉิดกันเป็นประจำ ได้แก่:

 Epidural space
 Facet Joint
 Nerve root
 Trigger point

Next >> continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น