วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อเล็บเท้าเป็นเชื้อรา P2: How Do I Get Rid of a Toenail Fungus?

July 25,2014
Continued...

เมื่อเล็บของท่านเกิดอักเสบจากเชื้อรา...
เราสามารถรักษาโรคดังกล่าวให้หายได้ด้วยการใช้ยาต้านเชื้อรา
ชื่อ   itraconazole  โดยท่านจะต้องกินยาดังกล่าวทุกวัน เป็นเวลา 3 เดือน

เพื่อความปลอดภัย...


ในกรณีที่ท่านเป็นโรคตับ หรือเป็นโรคหัวใจล้มเหลว...
ท่านไม่ควรใช้ยารับประทานชนิดที่กล่าวมา (itraconazole) แต่ให้ท่านหันไป
ใช้ยาต้านเชื้อราชนิดทา  ซึ่งมีลักษณะเหมือนน้ำยาทาเล็บของสตรี (topical 
lacquer) มีงชื่อว่า  ciclopirox (Penlac)

ยาชนิดนี้ (ciclopirox) อาจนำไปใช้ในรายที่เป็นไม่มาก— โดยที่เชื้อรายัง
ไม่กระจายไปกินรากของเล็บทั้งหมด (เป็นเพียงบาวส่วน)   อย่างไรก็ตาม 
ขอให้ทราบว่า ประสิทธิภาพของยาทาจะต่ำกว่ายาชนิดรับประทาน 
 ซึ่งบางที  ชนิดทา (tropical therapy) อาจไม่สามารถกำจัดเชื้อราได้หมด

หลงจากได้รับการรักษาด้วยการใช้ยากินดังกล่าว...
ผิวหนังตรงบริเวณฐานของเล็บควรเลียบเป็นปกติ...บางทีอาจกินเวลานาน
เป็นปีกว่าจะหายสนิท (fungus free)

บางราย แม้ว่าจะได้รับการรักษาตามที่กล่าว แต่ปรากฏว่าไม่สามารถทำลาย
เชื้อราให้หมดสิน  ในกรณีเช่นนี้ ท่านเพียงแต่จัดการกับเล็บของท่านด้วยการ
ตัดเล็บเท้า เพื่อไม่ให้เล็บเท้าละคายเท้าของท่านได้
หรือท่านอาจได้รับการพิจารณาทำผ่าตัดเอาเล็บออกให้หมด

เมื่อเล็บเท้าของเราเป็น (อักเสบ) เชื้อรา...
มันสามารถก่อให้เกิดความรำคาญได้ไม่น้อย  หากไม่ได้รับการรักษา
เชื้อราจากเล็บเท้าสามารถแพร่กระจายไปยังที่อื่น

หากท่านเป็นโรคเบาหวาน  หรือโรคเส้นเลือด  ถ้าไม่ได้รับการดูแลรักษา
เล็บเท้าที่เป็นเชื้อรา  อาจลงเอยด้วยการเป็นแผลที่เท้า  เกิดอักเสบ
และอาจลงเอยด้วยการเสียเท้า หรือเสียขาได้่...


<< BACK

http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/healthy_living/Treating-Toenail-Fungus_6273-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น