วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การอักเสบของถุงน้ำลดการเสียดสี (Bursitis) P 1: How to recognize bursitis ...and prevent it

July 9,2014

ถุงน้ำลดการเสียดสี (bursa)...
เป็นถุงน้ำที่รอบรับการเสียดสีตามชื่อ  จะพบได้ที่บริเวณกระดูกต่างๆ, 
กล้ามเนื้อ, เอ็น  ,และใต้ผิวหนังที่อยู่ใกล้ข้อต่อ   เช่น ข้อศอก  
ซึ่งนอกจากจะทำหน้าที่ลดการเสียดสีแล้ว  ยังทำหน้าที่รองรับแรงกระแทก 
และทำหน้าที่ล่อรื่น  เพื่อให้อวัยวะที่อยู่ในบริเวณดังกล่าว  สามารถเคลื่อน
ไหวได้สดวกขึ้น  

ถุงน้ำดังกล่าว  เมื่อมีการเสียดสีมากเกิน...สามารถเกิดการอักเสบขึ้นได้
มีชื่อให้เราเรียกว่า  Bursitis 

การเสียดสี (irretation) ที่ทำให้เกิดการอักเสบขึ้นนั้น สามารถเกิด
ขึ้นในขณะที่มีการทำงานมาก  หรือบริเวณข้อต่อเกิดมีความเค้นบ้อย ๆ 
(repetitive Stress)  เช่น เกิดจาการทาสีบ้าน หรือการทำสวน, และ
เล่น เทนนิส เป็นต้น

การอักสเบของถุงน้ำลดการเสียดสี (bursa)  อาจเกิดจากกดเป็นเวลา
นาน หรือเกิดจากการเคลื่อนไหวผิดปกติ  หรือเกิดเพราะสุขภาพ
โดยรวมไม่ดีก็ได้

ในบางราย ถุงน้ำลดการเสียดสี เกิดการอักเสบจากการติดเชื้อก็ได้

อาการปวดจากถุงน้ำลดการเสียดสีอักเสบ จะทำให้รู้สึกเหมือนกับว่า
อาการปวดนั้นเป็นอาการที่ออกมาจากข้อโดยตรง ทำให้เจ้าตัวเชื่อว่า 
ตัวเองเป็นโรคข้ออักเสบ

อาการปวดของถุงลดการเสียดสีอักเสบ สามารถเป็นได้หลายรูปแบบ
เช่น ปวดตื้อ ๆ  หรือปวดแปล๊บ และมีอาการเพิ่มมากขึ้นเมื่อมีการ
เคลื่อนไหว และอาจปวดในตอนกลางคืนได้

ในบางราย การอักเสบของถุงน้ำดังกล่าว  อาจทำให้บริเวณรอบๆ มี
อาการปวด ผิวหนังบริเวณดังกล่าวอาจมีความร้อน และมีสีแดง

ป้องกันดีกว่าแก้ (An ounce of prevention):

การป้องกันไม่ให้เกิดถุงน้ำลดการเสียดสีเ  และเกิดการอักเสบ  กระทำได้
ด้วยการทำให้กล้ามเนื้อในบริเวณที่มีถุงน้ำดังกล่าว  ให้แข็งแรง และ
ให้สุขภาพโดยรวมดีขึ้น ลดแรงเค้นไม่เกิดขึ้นกับข้อ (joint stress)
เมื่อมีการทำงานที่ต้องออกแรงซ้ำกัน (repetitive tasks) ควรหยุดพักเป็น
ระยะๆ และให้หยุดการทำงานนั้นเมื่อมีอาการปวดเกิดขึ้น

NEXT >> Tips for preventing bursitis

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น