วันพุธที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านปวดหลัง (Low back pain) P1 : Should You Have an Imaging Test for Your Low Back Pain?

July 12,2014

มีคำถามจากเพื่อนผู้มีอาการปวดหลัง (acute low back pain) ว่า
เขาสมควรได้รับการตรวจเอกซเรย์ หรือตรวจด้วยภาพจากคลื่นแม่เหล็ก
(MRI)หรือไม่ ?

จากคำถามนี้มันซ่อนอะไรบางอย่าง
ที่สำคัญคือ หากไม่มีสตางค์เสียค่าตรวจดีงกล่าวละ...
แพทย์ไม่สามารถวินิจฉัย และหรือรักษาโรคของเขาได้จริงหรือ ?

หากท่านเป็นหนึ่ง ที่มีอาการปวดหลังอย่างเฉียบพลัน...
ขอให้ทราบด้วยว่า  ไม่ว่า อาการปวดหลังของท่านจะมีความรุนแรงแค่ใด
ท่านไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจด้วยเอกซเรย์   หรือขอทำการตรวจด้วยวิธี
พิเศษ MRI ให้เสียสตางค์  เพราะผลของการตรวจที่ได้จากการตรวจ MRI ของ
ท่านที่มีอาการอย่างเฉียบพลัน จะไม่มีผลกระทบต่อวิธีการรักษา 

โรคหรืออาการปวดหลัง เป็นสาเหตุอันสำคัญที่ทำให้คนเราไปพบแพทย์  เพื่อ
ขอรับการรักษา  และคนส่วนใหญ่ต่างมีความคาดหวังที่จะได้รับทราบว่า 
จะได้รับคำวินิจฉัย.. หรือคาดหวังจะได้รับการตรวจด้วยเอกซ์เรย์, MRI, 
หรือตรวจด้วย CT scan...

ตามเป็นจริง...
หมอผู้ทำการตรวจรักษา เขาจะไม่ทำการตรวจด้วยเอกซเรย์ หรืออะไรต่อ
มิอะไรตามที่กล่าวมาหรอก นอกเสียจากมีความสงสัยว่า อาการที่เกิดนั้น อาจ
ส่อให้เกิดความสงสัยว่า  เป็นการอักเสบติดเชื้อ (infection), เป็นมะเร็ง, หรือ
เป็นโรคทางระบบประสาท หรือเป็นโรคร้ายแรงอะไรสักอย่างเท่านั้น

โดยทั่วไป  แพทย็์์จะให้ความรู้สเกี่ยวกับอาการปวดหลัง  และชี้แนะวิธีการที่จะ
จัดการกับอาการปวดหลัง   และอาจสั่งยาบรรเทาอาการปวด (analgesics) และ
ยาคลายกล้ามเนื้อ  (muscle relaxant)

>>NEXT : continued

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น