วันอาทิตย์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาทำความเข้าใจกับ Anticholinergics P 5: What are the Side Effects of Anticholinergics?

June 16, 2014

ผลข้างเคียงของยากลุ่ม anticholinergics ย่อมขึ้นกับขนาด (dose) ของ
ยาที่ใช้   ซึ่งอาจทำให้ท่านมีอาการผลข้างเคียง หรือ ไม่มีอาการเลยก็ได้

ผลข้างเคียงของ anticholinergics ได้แก่:

 dry mouth
 blurred vision
 constipation
 drowsiness
 sedation
 hallucinations
 memory impairment
 difficulty urinating
 confusion
 delirium
 decreased sweating
 decreased saliva

หากท่านมีการใช้ยาตัวนี้ด้วยขนาดที่มากไป (overdose) จะมีอาการ
ดังต่อไปนี้:

 dizziness
 severe drowsiness
 fever
 severe hallucinations
 confusion
 trouble breathing
 clumsiness and slurred speech
 fast heartbeat
 flushing and warmth of the skin

การใช้ยา anticholinergic บางตัวด้วยขนาดที่สูง หรือใช้ร่วมกับแอลกอฮอล
สามารถทำให้หมดสติ หรือตายได้

<< BACK : P 4: Who Should Not Take Anticholinergics ?

www.healthline.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น