วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เมื่อท่านรักษาอาการปวดหลังด้วการดึง...When Should You Treat Osteopenia?

July 21, 2014

สำหรับท่านที่มีอาการปวดหลังส่วนล่าง...

แม้ว่าการรักษาอาการปวดหลังด้วยการดึง (traction) เป็นวิธีการรักษา
อาการปวดหลัง ซึ่งถูกใช้มานานนับตั้งแต่สมัยโบราณก็ตาม แต่ก็ปรากฏว่า 
มีหลักฐานที่สนับสนุนวิธีดังกล่าวนั้นน้อยมาก

สำหรับคนที่ทรมานจากอาการปวดหลัง (back pain) ...
ส่วนใหญ่แล้ว  ปรากฏว่า อาการปวดหลังจะหายได้ได้เองอย่างรวดเร็ว 
โดยไม่เกี่ยวกับการรักษาว่าจะเป็นแบบใด   

ประมาณน้อยกว่า 5% ของคนปวดหลัง จะมีปัญหาทางด้านร่างกาย 
ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการเยียวยาอย่างใกล้ชิด หรืออาจถึงกับได้รับการผ่าตัด

ถ้าอาการปวดหลังของท่านไม่ดีขึ้นภายใน 2 -3 วัน หลังจากการนอนพัก
หรืออาการปวดหลังเกิดซ้ำขึ้นมาใหม่  โดยมีอาการชา, หรือมีอาการปวดร้าว
ไปยังก้นหย่อน  หรือขา...ให้ถือว่า  มีอะไรบางอย่างที่สำคัญเกิดขึ้นกับท่าน 
ซึ่งท่านจะต้องไปพบแพทย์เพื่อการวินิจฉัยต่อไป

คำถาม...
ถ้าท่านมีอาการปวดหลัง...ท่านควรได้รับการดึง traction หรือไม่?

ข้อมูลจากวารสาร   Spine (Volume 31,page 1591):
ได้กล่าวถึงการใช้ traction สำหรับรักษาอาการปวดหลังส่วนล่าง
โดยมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ (กรีก)จนกระทั้งถึงปัจจุบัน  แต่ไม่มีหลักฐานแน่ชัด
ว่า   การดึงหลังช่วยลดอาการปวดหลังได้จริง และนั้นเป็นข้อสรุป
ที่ได้จากการศึกษาทั้ง 24  ( studies) ในคนจำนวน 2,177 ราย
ซึ่งมีอาการปวดหลัง

ในปัจจุบันเขากล่าวว่า  การรักษาด้วยการดึง (traction) อย่างเดียว จะไม่ช่วย
ลดอาการปวดเลย  และการดึงหลัง (traction) ยังอาจทำให้อาการปวดเพิ่มขึ้น 
และทำให้อาการทางประสาทเลวลง

ดังนั้น  หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ได้รับการดึงหลัง...
หากอาการไม่ดีขึ้น หรือมีอาการผิดปกติเกิดขึ้น  ท่านต้องหยุดทันที !


http://www.johnshopkinshealthalerts.com/alerts/back_pain_osteoporosis
/JohnsHopkinsBackPainOsteoporosisHealthAlert_1780-1.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น